Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY – Archív

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020

 • 16.01.2008: TATRY č. 1/2008
 • 05.03.2008: TATRY č. 2/2008
 • 19.06.2008: TATRY č. 3/2008
  TATRY č. 3/2008 Podmuráň - vľavo Kolový, Úplaz (autor: Ján Slivinský) Lenka Burdová - Rýchlosť správnych konaní versus prírodné procesy
  Hoci sme na území národného parku, zákon o lesoch prikazuje lesníkom vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa. V súčasnosti predovšetkým proti rozšíreniu podkôrneho hmyzu. A to aj v 5. stupni ochrany prírody, v ktorom však spracúvanie kalamity podmieňuje zákon o ochrane prírody udelením výnimky. No kým podľa pôvodného znenia zákona o ochrane prírody a krajiny mohli orgány štátnej správy ochrany prírody predlžovať správne konania vo veci aj na niekoľko mesiacov, podľa novely zákona musia rozhodnúť do 30 dní. Lesníci sú presvedčení, že zmena a doplnenie paragrafov zákona o ochrane prírody a krajiny pomôže lesy v TANAPe zachovať. To, ako a či vôbec sa bude litera zákona dodržiavať, ukáže až samotná prax. (str.3) celý obsah časopisu >>
 • 19.07.2008: TATRY č. 4/2008
 • 19.07.2008: TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 3/2008
 • 05.09.2008: TATRY č. 5/2008
 • 25.11.2008: TATRY č. 6/2008
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2021

TATRY č. 1/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020