Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY – Archív

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020

 • 16.01.2008: TATRY č. 1/2008
 • 05.03.2008: TATRY č. 2/2008
 • 19.06.2008: TATRY č. 3/2008
 • 19.07.2008: TATRY č. 4/2008
  TATRY č. 4/2008 Tatiana Hoholíková – V rozhovore s Ing. Marianom Šturcelom, námestníkom riaditeľa ŠL TANAPu sa dozvieme bližšie informácie o možnostiach hraničných túr. Turisti môžu začať túru v jednej krajine a skončiť v druhej, prejsť hrebene hôr na určených priechodoch. Tak, ako sme to roky „závideli“ a obdivovali v alpských krajinách, kde takéto možnosti boli už dávnejšie. Určite je to pre turistickú verejnosť dôvod na radosť, ponúkajú sa nové túry a zážitky. Hranice nikto nezrušil, len sa pre členov Európskej únie v šengenskom priestore sa zjednodušil priechod cez hranice. Dohoda na určení hraničných priechodoch bol dlhodobý proces, kde sa zvažovali mnohé argumenty a výsledok je predovšetkým v prospech ochrany jedinečného prírodného prostredia a života v ňom.
  Štátna hranica medzi Slovenskom a Poľskom sa tiahne hrebeňom Tatier od Oravíc po Tatranskú Javorinu takmer 60 kilometrov. Doteraz mohli turisti prechádzať slovensko-poľské hranice v TANAPe len na jednom mieste, a to na vrchole Rysov. Vo Vysokých Tatrách sa na tom nič nezmení ani v najbližších rokoch. Zato Západné Tatry ponúkajú v tomto roku viacero zmien. celý obsah časopisu >>
 • 19.07.2008: TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 3/2008
 • 05.09.2008: TATRY č. 5/2008
 • 25.11.2008: TATRY č. 6/2008
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2021

TATRY č. 1/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020