Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY – Archív

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020

 • 16.01.2008: TATRY č. 1/2008
 • 05.03.2008: TATRY č. 2/2008
 • 19.06.2008: TATRY č. 3/2008
 • 19.07.2008: TATRY č. 4/2008
 • 19.07.2008: TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 3/2008
 • 05.09.2008: TATRY č. 5/2008
  TATRY č. 5/2008 Jozef Kulich – Mierny pokles rizikových prvkov
  Užitočnosť lesného porastu a horskej vegetácie si bližšie všímame až vtedy, keď začínajú ubúdať. Vetrové kalamity, drevokazný hmyz, zmenšovanie výmery biotopov a zdĺhavý spôsob riešenia tejto problematiky znásobuje existujúce nebezpečenstvo. Stabilita smrekových porastov na území SR je viditeľne narušená. Poľnohospodárska univerzita v Nitre od roku 1987 sleduje dominantný problém v minulosti spojený s exhalátmi. Na základe viacročného skúmania prítomnosti arzénu, kadmia a olova v sušine flóry bylinných spoločenstiev, ihličia, ale i listov stromov, poukazujú, ako sa situácia menila a mení. Vzorky získavali v časovom intervale rokov 1987, 1997 a 2007 z oblasti Vysokých Tatier. celý obsah časopisu >>
 • 25.11.2008: TATRY č. 6/2008
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2021

TATRY č. 1/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020