Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY – Archív

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020

 • 16.01.2008: TATRY č. 1/2008
 • 05.03.2008: TATRY č. 2/2008
 • 19.06.2008: TATRY č. 3/2008
 • 19.07.2008: TATRY č. 4/2008
 • 19.07.2008: TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 3/2008
 • 05.09.2008: TATRY č. 5/2008
 • 25.11.2008: TATRY č. 6/2008
  TATRY č. 6/2008 V Javorovej Marian Šturcel – Kto chodí po tatranských chodníkoch
  Po vzniku Tatranského národného parku pred 60. rokmi stúpol význam siete turistických chodníkov, keďže zákonodarcovia v špeciálnom zákone o TANAPe č. 11/49 Zb. dali mu do vienka aj turistické využívanie. Dlhé roky však početnosť pešiakov v roku, či jednotlivé dni bola tak nízka, bez viditeľných zlých dopadov na prírodu, že naši predchodcovia nebazírovali na striktnom pohybe len po chodníkoch. Prišiel však prelom 60-tych a 70-tych rokov, konanie Majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách v roku 1970, a zvýšenie záujmu širokých vrstiev obyvateľstva o Tatry. Každoročné zisťovanie početnosti, dynamiky, zaťaženosti jednotlivých lokalít minimálne v jednom letnom dni dávajú užitočné informácie pre ľudí výskumných, ľudí z turizmu, ľudí lesníkov - ochranárov pre rozhodovanie sa ako a kde ďalej. celý obsah časopisu >>
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2021

TATRY č. 1/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020