Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY – Archív

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020

 • 04.03.2010: TATRY č. 2/2010
 • 02.05.2010: TATRY č. 3/2010
 • 12.07.2010: TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 5/2010
 • 12.07.2010: TATRY č. 4/2010
 • 04.09.2010: TATRY č. 5/2010
  TATRY č. 5/2010

  Lenka Burdová - Jej ráz modeloval ľadovec
  Tak ako na väčšine územia v Tatranskom národnom parku, aj na veľkej časti Bielovodskej doliny sa v minulosti pásli stáda oviec a dobytka. Následky salašníctva a pastvy sú ešte i dnes ľahko rozoznateľné tak v pásme lesa ako aj kosodreviny. Najviac v Žabej Bielovodskej doline. No ani po vzniku národného parku a vylúčení pastvy z tejto oblasti neboli vzácne prírodné hodnoty rezervácie chránené pred poškodením.
  Slivinský To všetko však ani zďaleka nie v takej miere, v akej sa to v posledných rokoch darí v tomto vzácnom území podkôrnemu hmyzu. Ľadovec vytvoril dnešnú podobu doliny aj s jej bočnými dolinami, mal 14,2 kilometra, bol 260 metrov hrubý, rozkladal sa na ploche približne 5 750 hektárov a končil nadmorskej výške 950 metrov.

  celý obsah časopisu >>
 • 22.11.2010: TATRY č. 6/2010
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2020

TATRY č. 1/2020

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020