Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY – Archív

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020

  • 05.01.2012: TATRY č. 1/2012
  • 22.03.2012: TATRY č. 2/2012
  • 16.05.2012: TATRY č. 4/2012
  • 10.09.2012: TATRY - Slovensko–poľské vydanie č. 7/2012
  • 10.09.2012: TATRY č. 5/2012
    TATRY č. 5/2012 Ľubomír Kľúčik, Alojz Kaššák - Lesy Slovenska
    Zdá sa, že obhospodarovanie lesov a zveri, spojené s ťažbou dreva, lovom zveri naberá kurz amorálneho správania. Ľudia veľkomiest, teda priestoru, kde je vysoká koncentrácia tvorcov marketingovej komunikácie a zadávateľov reklamy, si idealizujú prírodu, čím sa paradoxne od nej vzďaľujú. Vzniká tak propagácia, ktorá vykazuje znaky porušovania etických princípov public relations, hlavne pravdivosti a zodpovednosti. Je načase zdvihnúť varovný prst, aby nedochádzalo k manipulácii s prijímateľmi informácií. celý obsah časopisu >>
  • 16.11.2012: TATRY č. 6/2012
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2021

TATRY č. 1/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020