Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY – Archív

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020

 • 05.01.2017: TATRY č. 1/2017
 • 10.03.2017: TATRY č. 2/2017
 • 05.05.2017: TATRY č. 3/2017
  TATRY č. 3/2017

  Peter Fleischer: Kalamity a disturbancie
  Po celotýždňovom veternom počasí v oblasti Tatier vyvrcholila veterná aktivita v noci zo 4. na 5. marca 2017 najmä v ochranných obvodoch Tatranská Javorina a Podspády, v menšej intenzite v Habovke a Oraviciach. Južný, tzv. halný vietor zničil lesné porasty v objeme viac ako 7 300 m3, ďalších celkovo vyše 2 300 m3 dreva na území v správe Štátnych lesov TANAP-u neodolalo poryvom silného vetra aj v prvej polovici januára a koncom februára. Podľa odborníkov by sa výskyt silných vetrov mal stupňovať. Správy o kalamitách vyvolávajú otázky, či sú disturbancie v tatranských lesoch zlyhaním lesníkov, ochrany prírody, alebo prirodzeným dôsledkom klimatických zmien.

  celý obsah časopisu >>
 • 30.06.2017: TATRY č. 4/2017
 • 08.09.2017: TATRY č. 5/2017
 • 09.11.2017: TATRY č. 6/2017
 • 22.12.2017: TATRY č. 1/2018
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2020

TATRY č. 1/2020

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020