Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY – Archív

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020

 • 14.03.2018: TATRY č. 2/2018
 • 17.05.2018: TATRY č. 3/2018
 • 06.07.2018: TATRY č. 4/2018
 • 13.09.2018: TATRY č. 5/2018
 • 14.11.2018: TATRY č. 6/2018
 • 21.12.2018: TATRY č. 1/2019
  TATRY č. 1/2019

  Martina Petránová
  Quo vadis, TANAP?
  Tatranský národný park dostal k svojej sedemdesiatke aj darček v podobe návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, v ktorom sa okrem iného počíta aj s rozšírením bezzásahových území a výrazným obmedzením hospodárenia v lesoch. Šéf envirorezortu László Sólymos už pred časom vyhlásil, že štátne pozemky v národných parkoch by chcelo ministerstvo životného prostredia dostať pod správu štátnej ochrany prírody, posilniť jej kompetencie plánuje aj na ostatnom území, nielen v najprísnejšie chránených zónach. Odporcovia novele vyčítajú nekoncepčnosť, formálne chyby, citeľný dopad na štátny rozpočet i zamestnanosť predovšetkým v chudobnejších regiónoch. Poukazujú aj na to, že jej prijatie bude ďalšou ranou pre slovenské lesy – a nielen tie v národných parkoch. Kritika voči novele z dielne envirorezortu sa však vzniesla aj z radov ochranárov a ekologických aktivistov. Hromadnú pripomienku, ktorú podali, podpísalo vyše 30-tisíc ľudí!

  celý obsah časopisu >>
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2020

TATRY č. 4/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020