Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY – Archív

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020

 • 11.03.2019: TATRY č. 2/2019
  TATRY č. 2/2019

  Martina Petránová
  Návštevný poriadok ráta s viacerými novinkami
  Stále nie je isté, či Tatry vstúpia do letnej turistickej sezóny s novým návštevným poriadkom. Jeho návrh totiž vyvolal vlnu nesúhlasu nielen medzi bežnými návštevníkmi Tatranského národného parku, ktorí zaplavili internetové diskusie nelichotivými komentármi, ale námietky voči nemu vzniesli aj viaceré organizácie. Na jeho pripomienkovanie ostáva čas takmer do konca marca. Podnety kompetentní posúdia a už teraz naznačili, že niektoré z nich do návštevného poriadku aj zapracujú.

  celý obsah časopisu >>
 • 06.05.2019: TATRY č. 3/2019
 • 02.07.2019: TATRY č. 4/2019
 • 04.09.2019: TATRY č. 5/2019
 • 08.11.2019: TATRY č. 6/2019
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2020

TATRY č. 1/2020

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020