Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY – Archív

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 • 11.03.2019: TATRY č. 2/2019
 • 06.05.2019: TATRY č. 3/2019
 • 02.07.2019: TATRY č. 4/2019
  TATRY č. 4/2019

  Martina Petránová
  Budú sa prepisovať tabuľky?
  Ak si zadáte do internetového vyhľadávača Kmeťov vodopád, vyhodí vám, že je najvyšší nielen v Tatrách, ale i na celom Slovensku. Podobne o ňom píšu bedekre, knihy o slovenských veľhorách či školské učebnice. Je to však naozaj tak?

  celý obsah časopisu >>