Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY – Archív

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020

 • 09.01.2020: TATRY č. 1/2020
 • 05.03.2020: TATRY č. 2/2020
 • 06.05.2020: TATRY č. 3/2020
 • 25.06.2020: TATRY č. 4/2020
 • 03.09.2020: TATRY č. 5/2020
  TATRY č. 5/2020

  Mikuláš Argalács
  Jubilant
  Myšlienka, ktorá stála na začiatku zrodu miesta aj vo svetových horstvách dlho jedinečného, mala jediný obsah. Zvečnený je na zvone, ktorý by mal, podľa nepísanej tradície, zvoniť len raz v roku: Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu! Zhmotnená idea, ktorej súčasťou je aj spomenutý zvon, sa nachádza na Symbolickom cintoríne vo Vysokých Tatrách. Od oficiálneho otvorenia tohto výnimočného miesta uplynulo v auguste rovných osemdesiat rokov...

  celý obsah časopisu >>

 • 30.10.2020: TATRY č. 6/2020
 • 23.12.2020: TATRY č. 1/2021
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2021

TATRY č. 1/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020