Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 3/2008

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 3/2008 Čitateľom časopisu Tatry sa už po tretíkrát dostáva do rúk spoločné poľsko - slovenské mimoriadne vydanie. Spolupráca redakcií – poľského kvartálnika Tatry, ktorý vydáva poľský TPN a slovenského dvojmesačníka, ktorý vydávajú Štátne lesy TANAPu, tak úspešne pokračuje. Príprava tlače bola urobená v Lookstudio Krakove a časopis vytlačili tlačiarne VKÚ Harmanec.

Na 108 stranách sa čitatelia dozvedia veľa zaujímavostí z oboch strán Tatier. Veľkú pozornosť venujeme priechodom cez hranice, ktoré už nie sú prekážkou pre turistov. V polovici júna prestalo platiť obmedzenie v podobe sezónnych uzáverov platné opäť od 1. novembra. Umožnilo sa tak slobodné prekračovanie štátnej hranice s ruksakom všade tam, kadiaľ vedie značkovaný chodník. Nájdete tu prehľadnú mapku so sedlami, ktorými vedú chodníky, ale aj informácie o uzatvorených úsekoch.

Pre turistov je venovaný blok článkov o cyklotrasách a problémoch s nimi spätých, opis trasy vedúcej z poľského podhalia na Spiš. Gasienicovu halu považujú Poliaci za srdce poľských Tatier. Za svoju výnimočnosť vďačí nielen prírode, ale pozornosť púta aj jej história. Tu, na pomerne malom priestore, sa sústreďuje mnoho rôznorodých prvkov sveta prírody, ako aj kultúry. Tadiaľ prebieha čiara, ktorá delí Západné a Vysoké Tatry na dva geomorfologické celky a teda aj geologické jednotky, ktoré budujú Tatry.

Jaskyniarov poteší rozprávanie o Brestovskej jaskyni. Celé tajomstvo jaskyne sa skrýva v chodbách, ktoré sú úplne zaliate vodou. Nové, neznáme priestory mohli byť objavované iba potápaním v podvodných temnotách. Objavená bola síce už dávno, ale do dnešného dňa ukrýva mnoho neobjasneného. Neobyčajne náročný prieskum jaskyne pokračuje nepretržite, stále sú tu realizované vedecké výskumy.

Z oravskej časti TANAPu sme predstavili aj Sivý vrch (1804,5 m n. m.), ktorý tvorí najzápadnejší okraj Roháčov a tým aj Západných Tatier vôbec. Skupina je výrazná už svojim vzhľadom. Zložitá tektonika i samotné v prevažnej miere karbonátové horniny podmienili pestrosť tvarov geomorfologicky bohato stvárneného vrcholu so skalným mestom, bralami a početnými krasovými formami. Z Bielej skaly vedie k nemu vedie upravený chodník po hrebeni, z ktorého je prekrásny pohľad do dolín a na Oravu a Liptov. Vystúpime cez úseky s reťazami k výraznému skalnatému vrcholu.

Je líška naozaj obyčajná? Aj dnes jej výskumní pracovníci v TPN venujú pozornosť. Najväčším problémom, ktorý súvisí s tatranskými líškami, je strata plachosti, ktorá vyplýva predovšetkým z toho, že ľudia ju tu neprenasledujú. Veľký vplyv má tiež ľahkomyseľné konanie ľudí, ktorí prikrmujú všetko, čo žije v okolí, vrátane potencionálne nebezpečných mäsožravcov. Na druhej strane ľudia, ktorí si zvykli na líšky prechádzajúce sa s davom turistov, tiež strácajú ostražitosť a zabúdajú, že líška patrí medzi divožijúce živočíchy. Čitateľ sa tiež dozvie , kto je kráľom karpatských pralesov a prečo. Neuvádzame všetky články, tých je viac.

Časopis dostali naši predplatitelia zadarmo a ostatní záujemcovia si ho môžu kúpiť v niektorých predajniach v Tatrách a na požiadanie ho zašleme aj poštou z redakcie. Cena zostala nezmenená ako minulý rok 50 Sk.

deti

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 5/2020

TATRY č. 5/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020