Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY - Predplatné

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAP-e. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Jedno číslo vychádza v súčasnosti na 1,50 €, predplatitelia zaplatia 1,10 €. Keďže cena časopisu sa nezvyšovala už niekoľko rokov a vstupy spojené s jeho vydaním neustále rástli, po niekoľkomesačnom zvažovaní sme boli nútení jej výšku mierne upraviť. V roku 2019 budú stáť TATRY 1,90 €, predplatiteľov vyjde jedno číslo na 1,60 €, to znamená, že celoročné predplatné stúpne zo súčasných 6,60 € na 9,60 €. Ak máte záujem dostávať časopis do vašich poštových schránok aj naďalej, vypíšte objednávkový formulár a uhraďte príslušnú sumu. V príkaze na úhradu je potrebné uviesť variabilný symbol, teda rok, ktorého sa úhrada týka (2019). Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, resp. názov firmy predplatiteľa. Pri úhrade poštovým poukazom napíšte do správy pre adresáta „PREDPLATNÉ TATRY“. Aby sme vám včas stihli doručiť číslo 1/2019, ktoré vyjde ešte v závere tohto roka, prosíme uhradiť predplatné najneskôr do začiatku decembra 2018.
Staršie vydania časopisu záujemcom redakcia nedoposiela.

Objednávka predplatného Časopisu TATRY

Počet výtlačkov každého objednaného čísla časopisu.

Polia označené * sú povinné.
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel a dobu vybavenia vašej požiadavky uvedenej vo formulári. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Vaše údaje nebudú sprístupnené, či poskytnuté tretím osobám. Zásady ochrany osobných údajov

Predplatné v SR: číslo účtu: SK6981800000007000086192
Predplatné v ČR:
MediaCall, s.r.o., export/import
Vídeňská 546/55, 639 00 Brno
tel. +420 532 165 165
e-mail: import@mediacall.cz

Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy a skracovania materiálov, ako aj výberu titulkov. Názory autorov jednotlivých článkov sa nemusia zhodovať s oficiálnym stanoviskom vydavateľa. Prevzatie textových a grafických materiálov z časopisu je dovolené len so súhlasom redakcie a pri rešpektovaní autorských práv.
Redakčná uzávierka je dva týždne pred vydaním časopisu.

Evidenčné číslo: EV4596/12
ISSN 1335-6828