Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Organizačná štruktúra

I. Ústredie Štátnych lesov TANAP

Úsek riaditeľa

Sekretariát riaditeľa 052 / 478 03 50
Útvar hlavného kontrolóra 052 / 478 03 23
Útvar právneho poradcu 052 / 478 03 26
Útvar ochrany majetku štátu, BOZP a PO

Úsek verejno-prospešných činností

Námestník riaditeľa 052 / 478 03 12
Odbor výskumu - Výskumná stanica a Múzeum TANAPu 052 / 478 03 90
052 / 478 03 65
Odbor prác celospoločenského významu 052 / 478 03 24
Odbor pozemkovej držby a reprivatizácie 052 / 478 03 73

Úsek obchodno-ekonomický a personálny

Námestník riaditeľa 052 / 478 03 57
Odbor usmerňovania ekonomiky, účtovníctva a personálnych činností 052 / 478 03 87
Odbor obchodu 052 / 478 03 62
Odbor informačných technológií 052 / 478 03 58

Úsek účelového lesného hospodárstva

Námestník riaditeľa 052 / 478 03 16
Odbor starostlivosti o lesy 052 / 478 03 68
Odbor starostlivosti o stavby, hnuteľný majetok a vnútornej správy 052 / 478 03 67

II. Územné vykonávacie jednotky

Ochranné obvody

Oravice 043 / 532 45 32
Habovka 043 / 539 51 07
Zverovka 043 / 539 52 18
Podbanské 052 / 449 01 36
Štrbské Pleso 052 / 449 21 48
Vyšné Hágy 052 / 478 33 16
Smokovce 052 / 478 33 11
Tatranské Matliare 052 / 446 73 29
Podspády 052 / 449 91 16
Tatranská Javorina 052 / 449 91 06
Červený Kláštor (PIENAP) 052 / 418 10 74

Strediská

Stredisko genofondu rýb Východná 0904 544 974, 0903 987 639
Stredisko terénnych služieb Dolný Smokovec 052 / 478 33 71
Stredisko Expozície tatranskej prírody 052 / 478 03 90
Dopravno-oprávarenské stredisko 052 / 446 79 18
Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky 052 / 446 73 88

Dokumenty

TATRY č. 2/2018

TATRY č. 2/2018

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.