Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – marec 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
199 04.03.2015 Deliová Zuzana, Ing., Dema-Therm, L.Svobodu 2671/11, 058 01 Poprad, IČO:40604403
224 09.03.2015 tvorme s.r.o., Komárnicka 38, 821 02 Bratislava, IČO: 46367926
229 10.03.2015 SAP Slovensko s.r.o., Plynárenska 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35737328
235 11.03.2015 Bohemica, s.r.o., Šporkova 2/240, 118 00 Praha 1, IČO: 25131168
234 11.03.2015 OK-TEAM, s.r.o., Š.Furdeka 6358/10, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
242 12.03.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
246 12.03.2015 MAXI Group Slovakia, s.r.o., Námestie Slobody 6, 022 01 Čadca, IČO: 36692247
245 12.03.2015 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
241 12.03.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
256 17.03.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
252 17.03.2015 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
254 17.03.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
255 17.03.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
260 18.03.2015 SNM, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 00164721
264 19.03.2015 AB ART press, s.r.o., Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 45470847
277 23.03.2015 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
273 23.03.2015 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
276 23.03.2015 Auto Raster, s.r.o., Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36621625
281 24.03.2015 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
280 24.03.2015 Foresta SK, a.s., Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36368741
285 25.03.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
284 25.03.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
286 26.03.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
290 26.03.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
289 26.03.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
288 26.03.2015 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
291 30.03.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
296 31.03.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
294 31.03.2015 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
293 31.03.2015 Merkury Market Slovakia, s.r.o., Svitská cesta 4351/2, 058 01 Poprad, IČO: 36501891
298 31.03.2015 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
292 31.03.2015 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
297 31.03.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
Späť
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 5/2020

TATRY č. 5/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020