Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – november 2017

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1110 02.11.2017 Hladek Emil, Ing. - Prepalov, Pltisko 903/1, D.Kubín, IČO:43759220
1107 02.11.2017 Bašistová Iveta, I.Stodolu 1383/46,060 01 Kežmarok, IČO:41766644
1108 02.11.2017 Repre, s.r.o.,Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO:35810122
1109 02.11.2017 SIGNET PP-Ing. Skokan Emil, Jahodná 3396/9, 058 01 Poprad, IČO: 32854790
1111 03.11.2017 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
Späť

TATRY č. 6/2017

TATRY č. 6/2017

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

Čitateľom časopisu Tatry sa dostáva do rúk spoločné poľsko – slovenské mimoriadne vydanie.

Návštevný poriadok TANAP-u

Všeobecne záväzná vyhláška o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.