Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – február 2017

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
73 01.02.2017 Incheba a.s., Hotel Incheba, Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087
119 01.02.2017 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
121 01.02.2017 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
75 02.02.2017 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
74 02.02.2017 RVPS Poprad, Partizánska 83, Poprad, IČO:36165832
122 03.02.2017 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
90 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
89 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
88 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
87 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
86 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
85 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
96 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
97 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
76 06.02.2017 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
95 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
94 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
93 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
92 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
91 06.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
82 06.02.2017 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
80 06.02.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
78 06.02.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
77 06.02.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
98 06.02.2017 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
84 06.02.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
83 06.02.2017 Šturcelová Martina Mgr., Dostojevského 2563/19, 058 01 Poprad, IČO: 40325750
123 07.02.2017 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
100 07.02.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
99 07.02.2017 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
124 07.02.2017 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
125 08.02.2017 HANDEL, PS Važec, Lipová 525/5, Lipt.Mikuláš, IČO:42346045
102 08.02.2017 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
79 08.02.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
126 08.02.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
127 08.02.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
128 08.02.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
129 08.02.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
130 08.02.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
131 09.02.2017 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
103 09.02.2017 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
106 10.02.2017 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
132 10.02.2017 L.K.Permanent,s.r.o., Hattalová 12,831 03 Bratislava, IČO:31352782
135 10.02.2017 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
134 10.02.2017 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
133 10.02.2017 Krempaský Ľuboslav-Pneuservis, Osloboditeľov 889/7, 059 01 Sp. Belá, IČO: 40126242
104 10.02.2017 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
101 10.02.2017 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
136 10.02.2017 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
105 10.02.2017 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
109 10.02.2017 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
137 13.02.2017 Združenie arborét a botanických záhrad, Mánesova 23, Košice, IČO:35541512
110 13.02.2017 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
107 13.02.2017 GTB a.s., SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:31578802
108 13.02.2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
154 16.02.2017 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
115 16.02.2017 INSPIRIO s.r.o., Tatranská 236/84, 059 52 Veľká Lomnica, IČO:45284482
153 16.02.2017 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
138 16.02.2017 Holub Milan, Hlavná 530/37,058 01 Gánovce, IČO: 35414987
139 16.02.2017 Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO:35792281
114 16.02.2017 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
113 16.02.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
112 16.02.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
111 16.02.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
141 17.02.2017 Interforest s.r.o., Kragujevská 9,010 01 Žilina, IČO:3687825
140 17.02.2017 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
116 21.02.2017 SPP, Mlynské nivy 44, Bratislava, IČO:35815256
147 21.02.2017 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
143 21.02.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášiková 23, Bratislava, IČO:31396674
144 21.02.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
142 21.02.2017 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35730129
117 22.02.2017 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
145 22.02.2017 Paračková Hana Ing., Partizánska 3265/6, Poprad, DIČ:1034147147
164 22.02.2017 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
146 23.02.2017 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
149 24.02.2017 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
148 24.02.2017 ŠUPA-záhradná technika, J.Hollého 33, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 11906022
150 27.02.2017 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
152 27.02.2017 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1 Košice, IČO:36202347
151 27.02.2017 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
181 28.02.2017 SEGAS združenie, Lacuš Štefan, Na letisko 2088, 058 01 Poprad, IČO:32866143
Späť

TATRY č. 1/2018

TATRY č. 1/2018

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

Čitateľom časopisu Tatry sa dostáva do rúk spoločné poľsko – slovenské mimoriadne vydanie.

Návštevný poriadok TANAP-u

Všeobecne záväzná vyhláška o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.