Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúra – 1307

Číslo faktúry 1307
Dátum doručenia faktúry 11.10.2016
Dodávateľ/dodávajúci závod Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
Predmet Odstraňovanie nánosov z koryta potoka
Hodnota 1952,64 EUR
Ku zmluve číslo 05-07/2016 PCV

* – suma uvedená bez DPH

Späť