Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Objednávky – apríl 2015

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
233/2015 30.04.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
234/2015 30.04.2015 Chemko a.s. Slovakia, Pribynova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36210625
235/2015 30.04.2015 Bjalončík Pavol, Starý hrh 6, 060 01 Kežmarok, IČO:35215895
Späť