Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Objednávky – január 2016

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
1/2016 05.01.2016 Incheba a.s., Hotel Incheba, Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087
2/2016 05.01.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
3/2016 07.01.2016 Kallo Juraj Ing., Rastislavova 3483/10, 058 01 Poprad, IČO: 32876882
R 4/2016 08.01.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
R 3/2016 08.01.2016 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
4/2016 08.01.2016 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
R 6/2016 11.01.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
R 5/2016 11.01.2016 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
R 7/2016 11.01.2016 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
5/2016 12.01.2016 Kobaseal s.r.o., 900 89 Píla 66, IČO: 36802603
6/2016 12.01.2016 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 31602436
7/2016 12.01.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
8/2016 12.01.2016 Lesmedium SK, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36690911
9/2016 18.01.2016 Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35743468
10/2016 18.01.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
11/2016 19.01.2016 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
16/2016 20.01.2016 THS Kežmarok, s.r.o., Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 17081815
17/2016 20.01.2016 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
15/2016 20.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
14/2016 20.01.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
13/2016 20.01.2016 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
12/2016 20.01.2016 Dibdiakgeo, s.r.o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756
20/2016 21.01.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
19/2016 21.01.2016 Jánoščík Jozef-DOLTN, Reinerova 4621/2, 058 01 Poprad-S.Sobota, IČO: 32858531
18/2016 21.01.2016 Lesmedium SK, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36690911
22/2016 26.01.2016 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
21/2016 26.01.2016 BioMAr Slovakia, s.r.o., Kollárova 90, 036 01 Martin, IČO: 31577156
23/2016 26.01.2016 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
24/2016 27.01.2016 RW ORAVA,s.r.o., 027 55 Sedliacka Dubová 181, IČO: 36368547
26/2016 28.01.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
25/2016 28.01.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
28/2016 29.01.2016 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
27/2016 29.01.2016 Šida Leopold, Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 43398634
29/2016 29.01.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
Späť