Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Objednávky – marec 2016

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
70/2016 01.03.2016 COMPANT-Martina Tarnóczyová, Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO. 42033021
71/2016 01.03.2016 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
72/2016 01.03.2016 Navaľany Ján, 059 06 Lechnica, IČO: 41764421
67/2016 01.03.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
68/2016 01.03.2016 Hudzíková Emília Ing., Zimná 3585/1,058 01 Poprad, IČO: 37786431
69/2016 01.03.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
73/2016 02.03.2016 Garbiar Jozef-stavebniny, Školská 366, 027 12 Liesek, IČO: 33247421
74/2016 02.03.2016 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
75/2016 03.03.2016 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
78/2016 04.03.2016 JUTA Slovakia s.r.o., Vašinova 125/61,949 01 Nitra, IČO: 36548341
79/2016 04.03.2016 Zväz múzeí na Slovensku, KApitulská 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42013143
80/2016 04.03.2016 Jánoščík Jozef-DOLTN, Reinerova 4621/2, 058 01 Poprad-S.Sobota, IČO: 32858531
81/2016 04.03.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
82/2016 04.03.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
77/2016 04.03.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
76/2016 04.03.2016 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
91/2016 07.03.2016 Bohuš Ivan, 059 60 T.Lomnica 124, IČO: 17110271
89/2016 07.03.2016 Ropek Rudolf, U Rybníčka 252, Potštejn, CZ
84/2016 07.03.2016 L.K.Permanent,s.r.o., Hattalová 12,831 03 Bratislava, IČO:31352782
85/2016 07.03.2016 Friedmann Martin-AV MARTIN Studio, SNP 159, 059 16 Hranovnica, IČO: 30320071
86/2016 07.03.2016 Rozložník Oto,Turist&Diving service, Severná 4, 060 01Kežmarok, IČO:34804722
87/2016 07.03.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
88/2016 07.03.2016 JANIGA-fotoreportážne služby s.r.o., 059 91 Mlynica 117, IČO: 46771069
90/2016 07.03.2016 Pazúrik František, Vavrečka 503, 029 01 Vavrečka, IČO: 45649987
83/2016 07.03.2016 OK-TEAM, s.r.o., Š.Furdeka 6358/10, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
94/2016 08.03.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
92/2016 08.03.2016 Magerčák Marek, Radová 406, 027 32 Zuberec, IČO: 45619271
93/2016 08.03.2016 Rabštin,s.r.o., Prostějovska 1, 080 01 Prešov, IČO:36495565
95/2016 09.03.2016 Mestský podnik Sp.Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:36489042
101/2016 10.03.2016 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
96/2016 10.03.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
97/2016 10.03.2016 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
98/2016 10.03.2016 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
99/2016 10.03.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
100/2016 10.03.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
102/2016 10.03.2016 Štúdio J+J s.r.o., Vysoká 65, 054 01 Levoča, IČO:36807869
104/2016 10.03.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
103/2016 10.03.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
105/2016 16.03.2016 Blaňár Jozef-Servis Hotel, 059 60 Tatranská Lomnica 73, IČO: 43774083
107/2016 17.03.2016 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
106/2016 17.03.2016 CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 NITRA, IČO: 34131159
112/2016 18.03.2016 FILMA s.r.o., Jarkova 77, 080 01 Prešov, IČO: 45411131
113/2016 18.03.2016 ONDRUŠ a spol., s.r.o., 053 71 Uloža 124, IČO: 31698671
114/2016 18.03.2016 Friedmann Martin-AV MARTIN Studio, SNP 159, 059 16 Hranovnica, IČO: 30320071
115/2016 18.03.2016 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
108/2016 18.03.2016 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
110/2016 18.03.2016 Hamrák Ján, Teplička č.258, 052 01 SNV, IČO: 40358011
111/2016 18.03.2016 FILMA s.r.o., Jarkova 77, 080 01 Prešov, IČO: 45411131
109/2016 18.03.2016 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
116/2016 21.03.2016 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
120/2016 23.03.2016 COMPANT-Martina Tarnóczyová, Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO. 42033021
117/2016 23.03.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
118/2016 23.03.2016 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
119/2016 23.03.2016 Agroservis-Stred s.r.o., Cintorínska 3481, 979 01 Rimavská Sobota,prev.Važec IČO: 45689792
121/2016 23.03.2016 DATAS združenie, Štefánikovo námestie 10, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 35320214
122/2016 23.03.2016 DATAS združenie, Štefánikovo námestie 10, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 35320214
125/2016 29.03.2016 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
124/2016 29.03.2016 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
123/2016 29.03.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
126/2016 29.03.2016 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
128/2016 30.03.2016 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
127/2016 30.03.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
129/2016 30.03.2016 Ostrolucký Ján RNDr-HYGEKOS, Fibichova 3,040 01 Košice, IČO:30417562
130/2016 31.03.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
Späť