Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďujú Štátne lesy TANAPu na webovom sídle svoj Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

  • IČO: 31966977
  • DIČ: 2021202931
  • DIČ DPH: SK2021202931
  • Bankové spojenie:
    • Štátna pokladnica – banka
    • IBAN: SK6981800000007000086192
    • SWIFT/BIC kód banky: SPSRSKBAXXX

Kontakt

Kontaktná osoba: Jana Pitoňáková

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica č. 66
059 60 Vysoké Tatry

Tel.: +421 52 4780361
Fax: +421 52 4780359
Mobil: +421 903 987 420
e-mail: jpitonakova@lesytanap.sk
www.lesytanap.sk
Úrad pre verejné obstarávanie