Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Oznamy a výzvy

Obchodná verejná súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov 2018/10 - Habovka OC č. 8

03.10.2018 12:51

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasujú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Predmet: Drevná hmota (drevo na pni) v obchodnom celku (OC) č. 8 na ochrannom obvode Habovka, Zverovka. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Habovka, odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty (abiotické a biotické škodlivé činitele), výchovných a obnovných ťažbových zásahov podľa JPRL do 30. 11. 2019.

Vyhlásenie OVS
Vzor kúpnej zmluvy