Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Oznamy a výzvy

Obchodná verejná súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov - 2018/11 - Podspády

29.11.2018 02:29

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasujú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov na rok 2019.

Predmet: Drevná hmota (drevo na pni) v obchodnom celku (OC) č. 2 na ochrannom obvode Podspády. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Vysoké Tatry, odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty (abiotické a biotické škodlivé činitele), výchovných a obnovných ťažbových zásahov podľa JPRL na rok 2019.

Vyhlásenie OVS
Vzor kúpnej zmluvy