Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Múzeum TANAPu

Návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku – okolo 30 000 návštevníkov ročne. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú.

Múzeum je v prevádzke celoročne

Otváracie hodiny:
  máj – september október – apríl
pondelok – nedeľa 8.30 – 17.00 8.30 – 12.00
13.00 – 16.00

Vstupné s platnosťou od 1.2.2014:

múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici
 • základné vstupné – 2,50 € (20% zľava zo vstupného pre držiteľov Tatry Card)
 • zľavnené vstupné – 1,50 € (20% zľava zo vstupného pre držiteľov Tatry Card)
  • žiaci a študenti – držitelia študentských preukazov (ISIC a i.)
  • seniori nad 60 r.
  • držitelia preukazov ZŤP (nutné predložiť doklad oprávňujúci na zľavu)
 • zľavnené vstupné – 1,00 €
  • školské skupiny nad 15 detí
 • zdarma
  • deti do 6 rokov
  • akreditovaní sprievodcovia cestovného ruchu so skupinou
  • 1 učiteľ ako sprievod školskej skupiny nad 15 detí
 • za použitie fotoaparátu a kamery sa neplatí
premietanie filmov

Premietanie filmu v sále s kapacitou 72 miest na sedenie:

 • skupina dospelých – 15 € za skupinu
 • školské skupiny – 5 € za skupinu (v prípade premietnutia dvoch filmov po sebe – 8,00 €)

Predaj informačných a upomienkových predmetov:

pohľadnice, mapy, knihy, dvd filmy, brožúry, samolepky, výrobky z prírodných materiálov – koža, hlina a iné suveníry

Virtuálna prehliadka múzea: