Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Stredisko genofondu drevín Rakúske Lúky

Škôlkárske stredisko nachádzajúce sa asi 7 km od Tatranskej Lomnice v smere na Tatranskú Kotlinu, v blízkosti Cesty Slobody. Pestujú sa tu sadenice pôvodných druhov drevín, ktoré sa používajú na výsadbu v tatranských lesoch. Stredisko tak plní nezastupiteľnú úlohu v oblasti záchrany genofondu pôvodných tatranských drevín.

Na predaj ponúkame sadenice na okrasné účely:

 • Obaľované sadenice
  Korene so zeminou majú v igelitovom vrecku, prípadne sú zasadené v črepníku. V ponuke sú obaľované sadenice nasledovných druhov drevín:
  • limba (Pinus cembra),
  • kosodrevina (Pinus mugo),
  • borovica (Pinus sylvestris),
  • smrek (Picea abies),
  • smrekovec (Larix decidua),
  • javor (Acer pseudoplatanus),
  • jarabina (Sorbus aucuparia),
  • brest (Ulmus glabra).
 • Voľnokorenné sadenice
  Ponúkame nasledujúce druhy:
  • limba (Pinus cembra),
  • kosodrevina (Pinus mugo),
  • borovica (Pinus sylvestris),
  • smrek (Picea abies),
  • smrekovec (Larix decidua),
  • javor (Acer pseudoplatanus),
  • jaseň (Fraxinus excelsior)

Predaj je vhodné dopredu si dohodnúť na tel. čísle +421 52 4467 388 (pondelok – piatok 7.00 – 15.00) alebo na čísle +421 903 987 587.

Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky

TATRY č. 2/2018

TATRY č. 2/2018

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.