Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Stredisko genofondu rýb Východná

Nachádza sa pri železničnej stanici Východná. Ide o sústavu rybníkov, v ktorých sa chovajú ryby s hlavným cieľom chovu a zarybňovania vodných tokov v Tatranskom národnom parku pôvodnými druhmi rýb.

rybník

Okrem toho Stredisko genofondu rýb Východná ponúka nasledovné služby:

Športový rybolov:

 • na 11 km dlhom revíri od sútoku Bieleho a Čierneho Váhu po most pri samotnom Stredisku,
 • termín – 16.4. až 30.9.,
 • spôsob lovu – všetky povolené spôsoby rybolovu lososovitých rýb (len umelými návnadami),
 • povolené druhy lovených rýb:
  • pstruh potočný,
  • pstruh dúhový,
  • sivoň americký,
  • lipeň tymiánový,
  • jalec hlavatý,
 • lovné miery – lipeň od 27 cm, ostatné povolené druhy od 25 cm.

Kde môžete získať povolenky na rybolov?

 • celoročné povolenky na Riaditeľstve Štátnych lesov TANAPu v T. Lomnici a priamo v SGR vo Východnej v pracovných dňoch od 7.00 – 14.00 hod.,
 • denné povolenky na SGR Východná,
 • pri kúpe povoleniek je potrebné predložiť platný rybársky lístok,
 • sezónne povolenky na rybolov je možné zakúpiť v pracovných dňoch.

Predaj rýb na konzum:

 • priamo v SGR, celoročne v pracovných dňoch 7.00 – 14.00 hod, po predchádzajúcej dohode aj inokedy,
 • predaj pitvaných alebo nepitvaných rýb druhu pstruh dúhový
SGR