Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Stredisko genofondu rýb Východná

Nachádza sa pri železničnej stanici Východná. Ide o sústavu rybníkov, v ktorých sa chovajú ryby s hlavným cieľom chovu a zarybňovania vodných tokov v Tatranskom národnom parku pôvodnými druhmi rýb.

rybník

Okrem toho Stredisko genofondu rýb Východná ponúka nasledovné služby:

Športový rybolov:

 • na 11 km dlhom revíri od sútoku Bieleho a Čierneho Váhu po most pri samotnom Stredisku,
 • termín – 16.4. až 30.9.,
 • spôsob lovu – všetky povolené spôsoby rybolovu lososovitých rýb (len umelými návnadami),
 • povolené druhy lovených rýb – pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň americký, lipeň tymiánový, jalec hlavatý,
 • lovné miery – lipeň od 27 cm, ostatné povolené druhy od 25 cm.

Kde môžete získať povolenky na rybolov?

 • celoročné povolenky na Riaditeľstve Štátnych lesov TANAPu v T. Lomnici (tel.číslo – +421 52 4780 350, +421 903 987 528 pondelok – piatok 7.00 – 15.00) a priamo v SGR vo Východnej v pracovných dňoch od 7.00 – 14.00 hod.
 • denné povolenky na SGR Východná (tel.číslo - 0904 544 974)
 • pri kúpe povoleniek je potrebné predložiť platný rybársky lístok.
 • sezónne povolenky na rybolov je možné zakúpiť v pracovných dňoch
denná povolenka na ryb.revír Biely Váh č.3-0141-4-1
a na ryb.revír Ždiarska Biela č.4-0092-4-1
7,00 €
sezónna povolenka na ryb. revíri ŠL TANAPu 26,50 €
denná povolenka na športový rybník na SGR Biely Váh 26,50 €
povolenka, chyť a pusť, športový rybník SGR 6 € / hodina

Predaj rýb na konzum:

 • priamo v SGR, celoročne v pracovných dňoch 7.00 – 14.00 hod, po predchádzajúcej dohode aj inokedy,
 • predaj pitvaných alebo nepitvaných rýb druhu pstruh dúhový

Kontaktné údaje:

0904 544 974, 0903 987 639

Ponukový cenník zveriny, rýb a povoleniek rybolovu s platnosťou od 01.08.2017 SGR

TATRY č. 2/2018

TATRY č. 2/2018

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.