Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Tlačové správy

Štátne lesy TANAPu

07.08.2017 11:06

tlačová správa

"CYKL SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PO OBU STRONACH GRANICY / CYKLUS VZDELÁVACÍCH ŠKOLENÍ PRE ZAMESTNANCOV NÁRODNÝCH PARKOV NA OBIDVOCH STRANÁCH HRANICE"

  1. Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
  2. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
  3. Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

celá tlačová správa >>

13.08.2018 14:10

tlačová správa

Vynovili chodník pod Temnými smrečinami

Temné smrečiny (autor: Peter Farkaš) Tatranská Lomnica (13. augusta 2018) – Návštevníci Kôprovej doliny sa už môžu prejsť po vynovenom chodníku, ktorého opravu ukončili Štátne lesy TANAP-u v závere minulého týždňa. Turistom už slúži aj nové premostenie v okolí Kmeťovho vodopádu.

celá tlačová správa >>

09.08.2018 10:45

tlačová správa

Najviac turistov bolo na Popradskom plese

Sčítanie turistov 2018 (autor: Pavol Kráľ) Tatranská Lomnica (9. augusta 2018) – Výsledky každoročnej letnej inventúry turistov v réžii Štátnych lesov TANAP-u sú už známe. Predvčerom prešlo vysokohorským prostredím Tatranského národného parku 24 061 turistov. Najnavštevovanejším miestom bolo tentokrát Popradské pleso, spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si prvenstvo udržali Rysy.

celá tlačová správa >>

09.08.2018 10:41

tlačová správa

Z korýt potokov vytiahli už vyše tisíc stromov

Odstraňovanie stromov v korytách (autor: Martina Petránová) Tatranská Lomnica (9. augusta 2018) – Štátne lesy TANAP-u stále likvidujú škody, ktoré po sebe zanechali júlové prívalové dažde. V teréne je niekoľko pracovných skupín, ktoré na príkaz krízového štábu čistia vodné toky od nánosov a popadaných stromov. Dnes ráno sa rozbehli práce už aj v koryte potoka Biela voda, ktorý je hraničným tokom medzi Slovenskou republikou a Poľskom.

celá tlačová správa >>

08.08.2018 14:57

tlačová správa

Bielovodská dolina bude uzavretá

Tatranská Lomnica (8. augusta 2018) – Od zajtra až do soboty (vrátane) bude Bielovodská dolina pre turistov uzavretá. Dôvodom je odstraňovanie nánosov a naplavených kmeňov stromov z koryta toku Biela voda. Keďže v spomínanej lokalite sa v uvedených dňoch očakáva zvýšený pohyb ťažkých mechanizmov, Štátne lesy TANAP-u, ktoré sú správcom turistických chodníkov v Tatranskom národnom parku, sa s vodohospodármi dohodli na uzatvorení úseku od Lysej Poľany až po Poľský hrebeň. Turisti, ktorí majú v pláne prechod Veľkou Studenou dolinou cez sedlo Prielom, môžu pokračovať cez Poľský hrebeň do Velickej doliny. Na obmedzenia priamo v teréne návštevníkov upozornia aj informačné tabule.

06.08.2018 08:38

tlačová správa

Zrátajú turistov

Tatranská Lomnica (6. augusta 2018) – Tatranský a Pieninský národný park opäť po roku čaká veľká letná inventúra turistov. Každoročné spočítanie návštevníkov vo vysokohorskom prostredí má ukázať najmä to, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít.

celá tlačová správa >>

02.08.2018 14:12

tlačová správa

Buďte opatrní

Tatranská Lomnica (2. augusta 2018) – Štátne lesy TANAP-u ako správca turistických chodníkov na území Tatranského i Pieninského národného parku žiadajú návštevníkov Pienin, aby zvýšili opatrnosť pri prechádzaní Prielomom Dunajca v úseku nachádzajúcom sa približne 200 m od sútoku Lesníckeho potoka (rampa) a Dunajca. Dôvodom je oprava vyše tri metre vysokého oporného múru, ktorý poškodili júlové povodne. Včera sa začalo aj so stavbou premostenia pri Kmeťovom vodopáde v Kôprovej doline, preto turistov smerujúcich do lokality Podbanské žiadame, aby neignorovali informačné tabuľky a rešpektovali upozornenia a obmedzenia aj v záujme vlastnej bezpečnosti. O ukončení prác budeme verejnosť informovať.

02.08.2018 08:56

tlačová správa

Škody presiahli milión eur

Javorová dolina_stromy v koryte (autor: Martina Petránová) Tatranská Lomnica (2. augusta 2018) – Štátne lesy TANAP-u už vyčíslili škody, ktoré v Tatranskom a Pieninskom národnom parku po sebe zanechali júlové prívalové dažde. Celková suma presiahla 1,2 milióna eur, avšak náklady na odstránenie následkov ničivých povodní budú podstatne vyššie.

celá tlačová správa >>

25.07.2018 10:33

tlačová správa

Výsledky jarnej kamzičej inventúry sú už známe

sčítanie kamzíkov 2018 (autor: Juraj Majerčák) Tatranská Lomnica (25. júla 2018) – Výsledky tohtoročnej jarnej kamzičej inventúry nepotešili. V porovnaní s vlaňajškom narátali na území Tatranského národného parku menej kamzíkov. Zatiaľ čo minulú jar zapísali do sčítacích hárkov na slovenskej i poľskej strane Tatier dokopy 1 042 kamzíkov, tento rok to bolo „len“ 989.

celá tlačová správa >>

25.07.2018 07:59

tlačová správa

Informácia pre turistov a cyklistov

Tatranská Lomnica (25. júna 2018) – Štátne lesy TANAP-u žiadajú turistov a cyklistov o zvýšenú opatrnosť na žlto značenom turistickom chodníku, ktorý vedie z Podbanského Tichou dolinou na Kasprov vrch. Ostražitosť by mali zvýšiť tiež na zeleno značenom turistickom chodníku vedúcom z rázcestia Tichej a Kôprovej doliny po Rázcestie pod Grúnikom, ako aj modro značenom turistickom chodníku, ktorý vedie Kôprovou dolinou do Hlinskej doliny, keďže v týchto lokalitách sa v najbližších dňoch uskutočnia práce spojené s odstraňovaním povodňových škôd. Začať s opravami na týchto úsekoch plánujeme už ZAJTRA.

Archív všetkých tlačových správ >>