Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Tlačové správy

Štátne lesy TANAPu

07.08.2017 11:06

tlačová správa

"CYKL SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PO OBU STRONACH GRANICY / CYKLUS VZDELÁVACÍCH ŠKOLENÍ PRE ZAMESTNANCOV NÁRODNÝCH PARKOV NA OBIDVOCH STRANÁCH HRANICE"

  1. Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
  2. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
  3. Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

celá tlačová správa >>

23.04.2018 13:51

tlačová správa

Lesnícke dni aj pod Tatrami

Lesnícke dni 2017 (autor: pet) Tatranská Lomnica (23. apríla 2018) – Po piatkovom slávnostnom otvorení XII. Lesníckych dní vo Zvolene pokračuje podujatie ukážkami lesníckych činností aj v ďalších slovenských mestách. Pod Tatrami sa lesnícke organizácie už tradične predstavia na Hlavnom námestí v Kežmarku. Bohatý program čaká žiakov základných škôl už od rána, do rôznych aktivít sa však môže zapojiť aj široká verejnosť.

celá tlačová správa >>

15.04.2018 20:47

tlačová správa

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť: PL - Filozofia udostępniania obszarów chronionych, SK - Filozofia sprístupnenia chránených území

PL - Szkolenie odbędzie się w formie trzydniowych warsztatów od 16 do 18 kwietnia 2018 r. w Zakopanem. Pierwszy i drugi dzień to szkolenia teoretyczne, dla 60 osób podzielonych na dwie grupy po 30 osób. Trzeci dzień to szkolenia praktyczne, w których partnerzy projektu zaprezentują swoje zasady udostępniania oraz systemy obsługi interesariuszy. Zadanie realizuje następujący cel szczegółowy mikroprojektu: Poprawienie jakości w zarządzaniu i obsłudze ruchu turystycznego. Szkolenie ma na celu wypracowanie dobrych praktyk (zostaną one udostępnione na stronach Internetowych obu Instytucji) w zakresie udostępniania obszaru parków dla różnych grup interesariuszy. Przyczyni się do wprowadzenia najnowszych standardów w obsłudze ruchu turystycznego w taki sposób, aby odwiedzający czuli się w pełni usatysfakcjonowani i jednocześnie poprawił się standard ochrony przyrody. Szkolenie poprawi komunikacje pomiędzy pracownikami parków a naukowcami, speleologami, taternikami, narciarzami, turystami, przewodnikami tatrzańskimi i innymi zainteresowanymi grupami. Osoby odpowiedzialne za udostępnianie nauczą się przekazywania jasnych, zrozumiałych komunikatów i regulaminów, zwłaszcza wyjaśniania zakazów związanych z bezpośrednią ochroną przyrody oraz zjawisk przyrodniczych, które często budzą kontrowersje. SK - Školenie sa uskutoční v podobe trojdňového workshopu od 16. do 18. apríla 2018 v Zakopanom. Prvý a druhý deň bude teoretické školenie pre 60 ľudí rozdelených do dvoch skupín, po 30 ľudí každá. Tretí deň v rámci praktického školenia, si partneri projektu vzájomne odprezentujú svoje pokyny sprístupňovania ako aj systémy obsluhy záujemcov. Úloha vyplní nasledujúci cieľ mikroprojektu: Zvýšenie kvality organizácie a obsluhy turistického ruchu. Cieľom školenia je vypracovať správne postupy v oblasti sprístupňovania územia národných parkov pre rôzne skupiny záujemcov. Tieto postupy budú zverejnené na internetových stránkach obidvoch inštitúcií. Školenie prispeje k zavedeniu najnovších štandardov obsluhy cestovného ruchu, vďaka ktorým návštevnici sa budú cítiť úplne spokojní a súčasne sa zvýši štandard ochrany prírody. Školenie zlepši komunikáciu medzi zamestnancami národných parkov a vedcami, speleológmi, horolezcami, lyžiarmi, turistami, horskými vodcami a ostatnými skupinami záujemcov. Osoby zodpovedné za sprístupňovanie územia národných parkov sa naučia tvoriť jasné, zrozumiteľné správy a pokyny. Týka sa to najmä vysvetľovania zákazov spojených s priamou ochranou prírody a taktiež prírodných javov, ktoré sú často kontroverzné.

06.04.2018 12:59

tlačová správa

Snehové jamy sa už zapĺňajú sadenicami

Snehové jamy (autor: pet) Tatranská Lomnica (6. apríla 2018) – Snehové jamy v jednotlivých ochranných obvodoch Štátnych lesov TANAP-u od Oravy až po Pieniny sa už začali zapĺňať sadenicami, ktoré vypestovali v Stredisku genofondu drevín Rakúske lúky pri Tatranskej Kotline. Ostanú tam dovtedy, kým nebudú vhodné podmienky na to, aby ich mohli lesníci začať vysádzať na presne určených miestach v súlade s „Projektom revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou kalamitou dňa 19. 11. 2004“. Tento rok plánujú Štátne lesy TANAP-u zalesniť takmer 280 hektárov, vysadiť chcú vyše sedemstotisíc sadeníc.

celá tlačová správa >>

29.03.2018 11:55

tlačová správa

Riaditeľom ostáva Pavol Fabian

Pavol Fabian (autor: pet) Tatranská Lomnica (29. marca 2018) – Riaditeľom Štátnych lesov TANAP-u bude aj naďalej Pavol Fabian, ktorý na tomto poste od 1. januára 2018 nahradil po takmer pätnástich rokoch Petra Líšku. Vo funkcii ho potvrdilo včerajšie výberové konanie, ktoré vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na základe odporučenia výberovej komisie bol do funkcie vymenovaný s účinnosťou od 1. apríla 2018.

27.03.2018 15:48

tlačová správa

Víťazmi opäť manželia Machyniakovci

Venerovského memoriál_Machyniakovci (autor: pet) Tatranská Lomnica (27. marca 2018) – Absolútnym víťazom 54. ročníka Venerovského memoriálu a Majstrom lesníkom Slovenska sa stal Ľubomír Machyniak z Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, ktorý obhájil minuloročné víťazstvo. Dvojkombináciu beh na lyžiach so streľbou zo vzduchovky a obrovský slalom v ženskej kategórii najrýchlejšie zvládla a Majsterkou lesníčkou Slovenska sa stala vlaňajšia víťazka Andrea Machyniaková reprezentujúca Lesy SR, š.p. Banská Bystrica.

celá tlačová správa >>

20.03.2018 13:43

tlačová správa

Štátne lesy TANAP-u nájdete aj na Facebooku

Tatranská Lomnica (20. marca 2018) – Štátne lesy TANAP-u nájdete aj na známej sociálnej sieti Facebook. Stačí si kliknúť na www.facebook.com/lesytanap a dozviete sa viac o ich činnosti i aktivitách.

19.03.2018 11:24

tlačová správa

Lesníci budú súťažiť

Venerovského memoriál (autor: pet) Tatranská Lomnica (19. marca 2018) – Lesníci si aj tento rok zmerajú sily na lyžiach. Ich presnú mušku, ako aj kondíciu opäť preveria Majstrovstvá lesníkov SR v lyžovaní s medzinárodnou účasťou. V poradí 54. ročník Venerovského memoriálu sa uskutoční od 25. do 27. marca v športovom areáli FIS na Štrbskom Plese.

celá tlačová správa >>

14.03.2018 11:10

tlačová správa

Spoločný projekt PL/SK

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť: PL - Szkolenia lawinowe / SK - Lavínové školenia

celá tlačová správa >>

13.03.2018 07:32

tlačová správa

Víťazi sú už známi

Kvíz TANAP-u (autor: Igor Stavný ) Tatranská Lomnica (13. marca 2018) – Súťaž s mobilnou aplikáciou Kvíz TANAP-u, ktorú ešte koncom minulého roka spustili Štátne lesy TANAP-u, má svojich víťazov. Traja šťastlivci sa už tešia zo svojej výhry.

celá tlačová správa >>

Archív všetkých tlačových správ >>

TATRY č. 2/2018

TATRY č. 2/2018

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.