Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Tlačové správy

Štátne lesy TANAPu

07.08.2017 11:06

tlačová správa

"CYKL SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PO OBU STRONACH GRANICY / CYKLUS VZDELÁVACÍCH ŠKOLENÍ PRE ZAMESTNANCOV NÁRODNÝCH PARKOV NA OBIDVOCH STRANÁCH HRANICE"

  1. Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
  2. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
  3. Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

celá tlačová správa >>

26.01.2018 12:46

tlačová správa

Štátne lesy TANAP-u na veľtrhu ITF Slovakiatour

Tatranská Lomnica (26. januára 2018) – Aj Štátne lesy TANAP-u majú svoje zastúpenie na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018, ktorý koncom januára už tradične hostí bratislavská Incheba EXPO aréna.

celá tlačová správa >>

28.12.2017 07:40

tlačová správa

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť: PL - Szkolenia lawinowe / SK - Lavínové školenia

PL - Szkolenia obejmujące zagadnienia bezpiecznego poruszania się w warunkach zagrożenia lawinowego realizowane będą na nartach lub pieszo w zależności od warunków oraz od miejsca realizacji szkolenia. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej, a następnie praktycznej. Część teoretyczna przeprowadzona będzie w formie dwóch szkoleń, łącznie dla 120 osób, a część praktyczna będzie się składać z 12 szkoleń dla grup do 10 osób. Zadanie realizuje następujący cel szczegółowy mikroprojektu: Poprawa i utrwalenie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Szkolenia lawinowe zarówno teoretyczne jak i praktyczne odbędą się 16 stycznia 2017 roku w Dolinie Żarskiej oraz 5 lutego 2017 roku w Dolinie Chochołowskiej. SK - Školenia zahrňujúce otázky bezpečného pohybu v podmienkach lavínového ohrozenia budú realizované na lyžiach alebo pešo, podľa podmienok a miesta školenia. Školenie bude pozostávať z teoretickej a následne praktickej častí. Teoretická časť bude uskutočnená v podobe dvoch školení, celkovo pre 120 ľudí. Praktická časť bude pozostávať z 12 školení pre 10-osobové skupiny. Úloha vyplní nasledujúci cieľ mikroprojektu: Vylepšenie a nácvik zručností potrebných pre vykonávanie práce. Lavínové školenia, zároveň teoretické ako aj praktické, sa uskutočnia 16. januára 2017 r. v Žiarskej doline a 5. februára v Chochołowskej doline.

22.12.2017 13:14

tlačová správa

Otestujte si znalosti o Tatrách

app (autor: pet) Tatranská Lomnica (22. decembra 2017) – Svoje vedomosti o Tatrách si najnovšie môžu záujemcovia otestovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Kvíz TANAP-u. Desať otázok doplnených fotografiami v priebehu pár minút preverí ich znalosti o histórii, geologickom vývoji i prírodnom prostredí národného parku. Samozrejme, nechýbajú ani niektoré z tatranských naj.

celá tlačová správa >>

21.12.2017 11:07

tlačová správa

Múzeum bude otvorené od Štefana do Silvestra

Tatranská Lomnica (21. decembra 2017) – Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici bude v predvianočnom období i počas Vianoc rovnako ako po minulé roky zatvorené. Príležitosť prezrieť si jeho expozície budú mať návštevníci opäť až 26. decembra 2017. Zatvorené bude aj na Silvestra a Nový rok. Záujemcovia si tak vystavené exponáty pozrú až od 2. januára 2018. Otváracie hodiny sú zverejnené na webstránke v sekcii Múzeum TANAPu.

21.12.2017 10:53

tlačová správa

Tatranské scenérie v kalendári

Kalendár (autor: pet) Tatranská Lomnica (21. decembra 2017) – Rovnako ako po minulé roky aj tentokrát pripravili Štátne lesy TANAP-u nástenný kalendár s tatranskými motívmi. Priestor v ňom dostali scenérie, ktoré svojimi fotoaparátmi zachytili lesníci od Oravy až po Tatranskú Javorinu.

celá tlačová správa >>

19.12.2017 10:55

tlačová správa

Chodník k Roháčskemu vodopádu je opäť otvorený

Tatranská Lomnica (19. decembra 2017) - Turisti môžu opäť využívať značkovaný turistický chodník k Roháčskemu vodopádu, ktorý bol od 20. septembra 2017 uzavretý. Dôvodom obmedzenia bolo zaistenie bezpečnosti návštevníkov oravskej časti Tatier počas spracovania podkôrnikovej kalamity.

celá tlačová správa >>

18.12.2017 10:21

tlačová správa

Prielomom Dunajca už bez obmedzení

Tatranská Lomnica (18. decembra 2017) – Popadané skaly, ktoré sa uplynulý piatok zrejme vplyvom oteplenia zosunuli na turistický chodník v Prielome Dunajca, sa cez víkend podarilo odstrániť. Aj napriek tomu Štátne lesy TANAP-u žiadajú turistov o zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní týmto úsekom, keďže stále hrozí riziko pádu skál. Pracovníci Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAP-u po obhliadke terénu rozhodnú o ďalšom postupe.

15.12.2017 15:30

tlačová správa

Spadnuté kamene zatarasili chodník

Prielom Dunajca_zával (autor: gal) Tatranská Lomnica (15. decembra 2017) – Štátne lesy TANAP-u žiadajú návštevníkov Pienin o maximálnu opatrnosť pri prechádzaní turistickým chodníkom v Prielome Dunajca. Obľúbenú trasu blokujú popadané skaly, preto turistom odporúčame, aby sa jej radšej úplne vyhli.

celá tlačová správa >>

15.12.2017 12:32

tlačová správa

Hlasujte za múzeum!

Múzeum TANAPu (autor: pet) Tatranská Lomnica (15. decembra 2017) – Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici, ktoré si tento rok pripomína 60. výročie svojho založenia, sa uchádza o ocenenie v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2017 v kategórii NAJ kultúrno-náučné zariadenie. O víťazovi rozhodne verejnosť. Hlasovanie len včera prostredníctvom svojej webstránky spustila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

celá tlačová správa >>

Archív všetkých tlačových správ >>

TATRY č. 1/2018

TATRY č. 1/2018

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

Čitateľom časopisu Tatry sa dostáva do rúk spoločné poľsko – slovenské mimoriadne vydanie.

Návštevný poriadok TANAP-u

Všeobecne záväzná vyhláška o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.