Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Tlačové správy

Štátne lesy TANAPu

07.08.2017 11:06

tlačová správa

"CYKL SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PO OBU STRONACH GRANICY / CYKLUS VZDELÁVACÍCH ŠKOLENÍ PRE ZAMESTNANCOV NÁRODNÝCH PARKOV NA OBIDVOCH STRANÁCH HRANICE"

  1. Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
  2. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
  3. Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

celá tlačová správa >>

14.11.2017 15:04

tlačová správa

V Tatrách bude zimovať vyše tisícdvesto kamzíkov

Tatranská Lomnica (14. novembra 2017) – Na slovenskej a poľskej časti Tatranského národného parku bude zimovať vyše tisícdvesto kamzíkov. „Predpokladáme však, že stavy kamzičej zveri sú reálne o niečo vyššie, keďže výsledky jesenného sčítania ovplyvnili snehové i poveternostné podmienky,“ konštatuje Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom pravidelných kamzičích inventúr.

celá tlačová správa >>

06.11.2017 09:03

tlačová správa

Zrátajú kamzíky pred zimou

Tatranská Lomnica (6. novembra 2017) – Hoci náhla zmena počasia pred dvoma týždňami prekazila Štátnym lesom TANAP-u zámer uskutočniť jesennú kamzičiu inventúru, spočítanie kamzíkov pred zimou sa napokon predsa len uskutoční.

celá tlačová správa >>

31.10.2017 15:04

tlačová správa

Šesťdesiatku múzea si pripomenuli konferenciou

Konferencia_60 rokov múzea (autor: pet) Tatranská Lomnica (31. októbra 2017) – Pri príležitosti 60. výročia vzniku Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici sa dnes v jeho priestoroch uskutočnila konferencia s názvom Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí.

celá tlačová správa >>

31.10.2017 13:36

tlačová správa

Múzeum opäť otvorené

Medvedí brloh (autor: pet) Tatranská Lomnica (31. októbra 2017) – Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici je po pravidelnej, každoročnej modernizácii expozície opäť otvorené. Najväčšou novinkou je medvedí brloh, ktorý návštevníkov víta hneď vo vestibule múzea. Okrem neho pribudol aj jaskynný systém s troma druhmi netopierov.

27.10.2017 17:28

tlačová správa

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť: PL - Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy, SK - Oboznámenie sa so vzdelávacou ponukou partnera zo zahraničia

PL - Każdy z Parków przedstawi partnerowi swoją ofertę edukacyjną. Odbędzie się to w formie wycieczek podczas których zaprezentowana będzie oferta edukacyjna muzeów oraz ścieżki edukacyjne. Zorganizowane zostaną cztery wycieczki ( po dwie w każdym parku), udział w każdej weźmie 30 osób. Pierwsza wycieczka planowana jest 30 października 2017. Zadanie realizuje cel szczegółowy mikroprojektu: Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami narodowymi. Szkolenie umożliwi wypracowanie dobrych praktyk w zakresie obsługi i organizacji ruchu turystycznego, które zostaną udostępnione na stronach internetowych obu Instytucji. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami gospodarującymi na tym samym terenie pomoże w lepszym i sprawniejszym zarządzaniu ruchem turystycznym. SK - Každá zo strán predstaví partnerovi svoju vzdelávaciu ponuku. Uskutoční sa to v podobe exkurzií v rámci ktorých budú prezentované vzdelávacie ponuky múzeí a náučné chodníky. Pripravia sa 4 exkurzie (po dve na každej strane hranice) a každej z nich sa zúčastní 30 ľudí. Prvá exkurzia je naplánovaná na 30. októbra 2017. Úloha vyplní nasledujúci cieľ mikroprojektu: výmena informácií a skúseností medzi partnermi. Školenie umožní vypracovanie správnych postupov v oblastí obsluhy a organizácie cestovného ruchu, ktoré budú sprístupnené na internetových stránkach obidvoch inštitúcií. Výmena informácií a skúseností medzi partnermi hospodáriacimi na tom istom území prispeje k lepšiemu a účinnejšiemu spravovaniu cestovného ruchu.

25.10.2017 10:47

tlačová správa

Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí

Pri príležitosti 60. výročia vzniku Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici sa 31. októbra 2017 v jeho priestoroch uskutoční konferencia Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí.

celá tlačová správa >>

25.10.2017 10:43

tlačová správa

V okolí Hrebienka spiľujú suché stromy

Tatranská Lomnica (25. októbra 2017) – Štátne lesy TANAP-u prosia turistov o zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní turistickým chodníkom z Hrebienka smerom k Rainerovej útulni a ďalej na Zamkovského chatu. V termíne od 25. októbra do 31. októbra 2017 budú v jeho okolí spiľovať suché stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť návštevníkov Tatranského národného parku. Turistov, ktorí plánujú navštíviť túto časť Tatier, Štátne lesy TANAP-u zároveň žiadajú, aby v spomínanom úseku rešpektovali pokyny zamestnancov firmy, ktorá práce vykonáva.

19.10.2017 14:13

tlačová správa

Pod Ostrvou budú spomínať na obete hôr

Tatranská Lomnica (19. októbra 2017) – Na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese sa po roku bude opäť spomínať na obete hôr. Od poslednej pietnej spomienky pribudlo v limbovom háji pod Ostrvou ďalších trinásť tabuliek, na ktorých je vygravírovaných štrnásť mien.

celá tlačová správa >>

13.10.2017 09:04

tlačová správa

Spáleným žľabom už túto sobotu

Tatranská Lomnica (13. októbra 2017) – Od nadchádzajúcej soboty budú môcť turisti prechádzať Spáleným žľabom na vrchol Brestovej už bez obmedzení. Časť modro i zeleno značeného turistického chodníka, ktorú Štátne lesy TANAP-u museli uzavrieť kvôli zaisteniu bezpečnosti návštevníkov počas spracovania lykožrútovej kalamity, bude opäť priechodná.

celá tlačová správa >>

Archív všetkých tlačových správ >>

TATRY č. 6/2017

TATRY č. 6/2017

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

Čitateľom časopisu Tatry sa dostáva do rúk spoločné poľsko – slovenské mimoriadne vydanie.

Návštevný poriadok TANAP-u

Všeobecne záväzná vyhláška o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.