Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Tlačové správy

Štátne lesy TANAPu

07.08.2017 11:06

tlačová správa

"CYKL SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PO OBU STRONACH GRANICY / CYKLUS VZDELÁVACÍCH ŠKOLENÍ PRE ZAMESTNANCOV NÁRODNÝCH PARKOV NA OBIDVOCH STRANÁCH HRANICE"

  1. Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
  2. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
  3. Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

celá tlačová správa >>

19.06.2018 16:04

tlačová správa

Obe sovy putujú na Oravu

Tatranská Lomnica (19. júna 2018) – Víťazmi vedomostnej súťaže Putovná sova, ktorú už po štrnásty raz usporiadali Štátne lesy TANAP-u, sa stali školáci z Oravy. V kategórii mladších žiakov dosiahli najvyšší počet bodov piataci z Vitanovej, spomedzi starších žiakov sa tentokrát najviac darilo ôsmakom z obce Liesek.

celá tlačová správa >>

15.06.2018 14:57

tlačová správa

Zrátajú kamzíky

kamzík vrchovský tatranský (autor: Marcel Tobis) Tatranská Lomnica (15. júna 2018) – Už na budúci týždeň sa chystajú do terénu vyraziť zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, aby v spolupráci so Správou TANAP-u, Správou PIENAP-u, kolegami z poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego a ďalšími dobrovoľníkmi zrátali kamzíky na oboch stranách Tatier. Robia tak po každej zime, aby zistili, koľko zvierat zimu prežilo a koľko mláďat pribudlo v jarných mesiacoch.

celá tlačová správa >>

13.06.2018 10:50

tlačová správa

Školáci budú súťažiť o Putovnú sovu

Tatranská Lomnica (13. júna 2018) – Už na budúci utorok si žiaci základných škôl od Oravy až po Pieniny otestujú vedomosti v súťaži Putovná sova, ktorej usporiadateľmi sú Štátne lesy TANAP-u. Víťazi každej kategórie si z Tatranskej Lomnice odnesú drevenú sošku sovy ako symbolu múdrosti.

celá tlačová správa >>

12.06.2018 11:31

tlačová správa

Chodník od Zeleného plesa je uzavretý

TZCH Zelené pleso (autor: ŠL TANAPu) Tatranská Lomnica (12. júna 2018) – Červeno značený turistický chodník od Zeleného plesa cez Veľkú Svišťovku až na Skalnaté pleso je od dnešného dňa až do odvolania z technických príčin uzavretý. Dôvodom je bezpečnosť návštevníkov Tatranského národného parku.

celá tlačová správa >>

07.06.2018 14:33

tlačová správa

Turisti by mali zvýšiť ostražitosť

Suché stromy_Orava (autor: Ján Šuvada) Tatranská Lomnica (7. júna 2018) – Pri plánovaní túr v oravskej časti Tatranského národného parku by mali turisti zvýšiť ostražitosť. Pracovníci Ochranného obvodu Štátnych lesov TANAP-u Habovka v týchto dňoch totiž intenzívne pracujú na spriechodnení turistických chodníkov vo svojej pôsobnosti.

celá tlačová správa >>

04.06.2018 15:18

tlačová správa

Tatranské bystriny už zarybňujú

zarybňovanie (autor: Pavol Kráľ) Tatranská Lomnica (4. júna 2018) – Štátne lesy TANAP-u začali dnes so zarybňovaním tokov na území Tatranského a Pieninského národného parku, ktoré majú vo svojej správe. Nová generácia pstruhov oživí horské bystriny od Oravíc až po Červený Kláštor. Rovnako ako po minulé roky vysadia celkovo šesťdesiattisíc kusov násad pstruha potočného a päťtisíc kusov lipňa tymianového.

celá tlačová správa >>

01.06.2018 13:33

tlačová správa

Dostali novú šancu na lepší život

odchytené jelene (autor: jh) Tatranská Lomnica (1. júna 2018) – Vo zvernici v Tatranskej Javorine skončili ďalšie tri mladé jelene, ktoré boli zvyknuté na spoločnosť ľudí. Hlavným dôvodom, prečo sa ich lesníci rozhodli odchytiť a presťahovať z Tatranskej Lomnice, bola bezpečnosť návštevníkov a domácich obyvateľov.

celá tlačová správa >>

30.05.2018 14:48

tlačová správa

Víkend otvorených parkov a záhrad aj v Expozícii tatranskej prírody

ETP (autor: ETP) Tatranská Lomnica (30. mája 2018) – Do celosvetového Víkendu otvorených parkov a záhrad sa už po piaty raz zapoja aj Štátne lesy TANAP-u so svojou Expozíciou tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. Na návštevníkov čaká bohatý program, ktorého súčasťou sú rovnako ako po minulé roky i komentované prehliadky v areáli botanickej záhrady.

celá tlačová správa >>

28.05.2018 19:20

tlačová správa

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť: PL - Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy w polskiej części Tatr, SK - Oboznámenie sa so vzdelávacou ponukou partnera zo zahraničia v poľskej časti Tatier

PL - Polski partner przedstawi swoją ofertę edukacyjną słowackiemu partnerowi w dniu 29.5.2018 - ścieżkę edukacyjną w Dolinie Białego oraz Salę Odkryć w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN-u. Zadanie realizuje cel szczegółowy mikroprojektu: Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami narodowymi. Szkolenie umożliwi wypracowanie dobrych praktyk w zakresie obsługi i organizacji ruchu turystycznego. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami gospodarującymi na tym samym terenie pomoże w lepszym i sprawniejszym zarządzaniu ruchem turystycznym. SK - Poľský partner predstaví slovenskému partnerovi svoju vzdelávaciu ponuku dňa 29.5.2018 - náučný chodník v Bielej doline a Sálu objavovania v Centre pre prírodovedné vzdelávanie TPN. Úloha vyplní nasledujúci cieľ mikroprojektu: výmena informácií a skúseností medzi partnermi. Školenie umožní vypracovanie správnych postupov v oblastí obsluhy a organizácie cestovného ruchu. Výmena informácií a skúseností medzi partnermi hospodáriacimi na tom istom území prispeje k lepšiemu a účinnejšiemu spravovaniu cestovného ruchu.

Archív všetkých tlačových správ >>