Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Technické podmienky na návrh, vyhotovenie a montáž pamätných tabúľ na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou vo Vysokých Tatrách

01.11.2004 11:16

Kuratórium Symbolického cintorína stanovuje technické podmienky na návrh, vyhotovenie a montáž pamätných tabúľ na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou vo Vysokých Tatrách.

 1. Doporučené rozmery tabuľky 25x30cm (plus-mínus 20%)
 2. Tvar ľubovoľný (štvorec, obdĺžnik, nepravidelný viacuholník, kruh, elipsa a podobne)
 3. Text má obsahovať:
  1. meno
  2. dátum narodenia
  3. dátum nehody
  4. miesto nehody pomenované v slovenskom názvosloví Tatier
  5. okolnosti za akých k nehode došlo (napr.: pri zostupe z Končistej, vo víchrici na Gerlachu, pádom na snehu, pri horoloezeckom výstupe, ...a podobne)
  6. možné je i motto alebo doplnenie textu garfickým motívom (kvet, čakan, lano, tvar štítu, skoba, znak klubu, erb a podobne)
 4. Prevedenie tabuľky má byť rezba alebo odliatok s písmenami a obrazcami vystupujúcimi z podkladu na povrch. Ryté písmo a iné prvky do podkladu sú nevhodné z toho dôvodu, že pôsobia menej esteticky, časom zanikajú a sú horšie čitateľné.
 5. Materiál, z ktorého má byť tabuľka zhotovená je pravidlami stanovený: šedá zliatina, bronz, mosadz, hliníkové zliatiny (časom hrdzavejú). Iné materiály, ako drevo, plechy, nehrdzavejúci kov, plasty, leštené kameniny, mramor, žula a iné sú nevhodné. Kolidujú s prijatými pravidlami pre Symbolický cintorín, ktorý je kultúrnou národnou pamiatkou a navyše takto zhotovené nápisy na nich sú krehké, vplyvom pnutia snehovej a ľadovej masy, ako aj iných mechanických vplyvov ľahko rozbitné, čo ich trvácnosť v extrémnom prostredí skracuje.
 6. Tabuľka musí byť zabezpečená dvoma, prípadne viacerými kotviacimi bodmi na zadnej strane. Tieto musia byť umiestnené najmenej 3 cm od okrajov tabuĺky. Nimi sa tabuľka upevní do skalného podkladu. Preto je nutné: na zadnej strane tabuľky už v odliatku vyhotoviť potrebný počet buď otvorov so závitom Mx8 alebo Mx10 pre zaskrutkovanie kotviacich skrutiek, zásadne z nehrdzavejúceho materiálu. Alebo namiesto nich na zadnú stenu tabuľky aspoň navariť nehrdzavejúce matky týchto rozmerov pre uchytenie takýchto skrutiek. Ďalšou možnosťou sú spolu s doskou na jej zadnej strane odliate upevňovacie kolíky - tŕne, ktoré z dôvodu ich pevnosti musia mať priemer aspoň 10mm. Tenšie kolíky - tŕne, najmä z bronzu či zliatiny, sú menej pevné a či už pri montáži alebo neskôr pri pôsobení tlaku snehu a ľadu sa môžu ľahko odlomiť aj s tabuľkou.
 7. Grafický návrh tabuľky treba poslať na schválenie a pripomienkovanie kuratóriu Symbolického cintorína na adresu: Štátne lesy TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnica, tel.: 00421 52 4467 951-7 fax: 00421 52 4467 958
 8. Jednorazový poplatok za umiestnenie schválenej tabule predstavuje sumu 2 000 Sk. Tento poplatok možno zaplatiť buď poštovou poukážkou, ktorá je priložená ku schvaľujúcemu listu alebo priamo v pokladni Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici oproti potvrdenke pri príležitosti osobného doručenia schválenej tabuľky pripravenej na montáž.
 9. Umiestnenie a montáž tabuľky na Symbolickom cintoríne prakticky vykonajú pracovníci Strediska terénnych služieb ŠL TANAPu z Dolného Smokovca. Priamy kontakt - Dominik Michalík - 0903 987 569.
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2021

TATRY č. 1/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020