Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Vedci budú hovoriť o konkrétnej podobe Atlasu Tatier

22.11.2006 14:30

O konkrétnych podobách Atlasu Tatier sa bude hovoriť na seminári, ktorý sa uskutoční v pondelok 27. novembra t.r. na pôde Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici. Po takmer 20 rokoch opätovne zostavovaný Atlas Tatier bude mať spoločnú platformu zachytávajúcu tak slovenskú ako aj poľskú stranu Tatier.

Podkladom jednotlivých máp bude satelitná snímka z leta roku 2004. „Na seminári chceme spresniť, čo má byť ich súčasťou. Všetky doterajšie poznatky o Tatrách sa totiž do grafickej podoby nedajú vložiť. Veď ako napríklad zobrazíme všetky rastlinné alebo živočíšne spoločenstvá? V plnom rozsahu to jednoducho nie je možné. Atlas by bol niekoľko tisíc stranový a to je neprijateľné. Preto neustále hľadáme mieru zovšeobecnenia, o nej budeme diskutovať. Navyše v atlase je nutné zobraziť aj závislosti, ako sa menia rastlinné a živočíšne spoločenstvá v súvislosti s nadmorskou výškou, ako sa menia v priestore a vybrať pre nich to typické, no zároveň poukázať aj na zvláštnosti. Najďalej v takomto „zovšeobecňovaní“ poznatkov sú krakovskí botanici, ktorí svoj projekt predstavia na seminári,“ hovorí Ing. Peter Fleischer, PhD vedúci Výskumnej stanice Štátnych lesov TANAPu.

S myšlienkou vytvoriť spoločný slovensko-poľský Atlas Tatier prišli pracovníci Tatrzanskiego parku Narodowego a Spolok priateľov zeme z Krakova. Na slovenskej strane v prvej etape oslovili Štátne lesy TANAPu. Ponuku na spoluprácu prijalo aj Ministerstvo životného prostredia SR. O začlenení ďalších odborných inštitúcií a osôb zo Slovenska, ktorí majú záujem o spoluprácu pri tvorbe Atlasu Tatier alebo chcú byť o priebehu prác na jeho tvorbe len informovaní, sa bude hovoriť na pondelkovom seminári.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2020

TATRY č. 4/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020