Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality, tlačové správy, upozornenia…

Jesenné sčítanie kamzíkov

16.11.2016 03:11

Tohoročné jesenné sčítanie kamzíkov sa podarilo zorganizovať napriek vrtochom počasia, ktoré si s nami pohrávalo vo Vysokých Tatrách celú jeseň. Od polovice októbra sme sa pokúšali v predpovediach počasia nájsť 2 dni so stabilnejším počasím, kedy by sa dalo v priebehu kamzíčej ruje zorganizovať sčítanie. Niekoľkokrát sme termín posúvali a využili sme pravdepodobne poslednú možnosť, ako sčítanie vykonať. Nečakane modrá obloha nám to umožnila v utorok 8. novembra, aj keď zľadovatený terén pohyb dosť sťažoval. Napriek tomu zamestnanci Štátnych lesov TANAPu, ŠOPSR - Správy TANAPu, Správy PIENAPu, Správy NP Slovenský raj, poľského TPN, zamestnanci Mestských lesov Spišská Belá, MPZ Poľana Spišská Belá a dobrovoľníci najmä z radov SZOPK vyrazili do terénu. Sčítanie sa nám podarilo ukončiť v poobedňajších hodinách nasledujúceho dňa.

Po dvoch dňoch sčítania začala sumarizácia sčítacích hárkov a porovnávanie údajov z máp. Výsledok nás prekvapil a zároveň potešil. Oproti obdobiu z konca deväťdesiatych rokov, keď bola populácia len okolo 200 ks, sa stavy zdvihli a dosiahli dnešných 1367 kamzíkov. V posledných rokoch sa početnosť kamzíčej populácie zastabilizovala a výsledky posledných 3 jesenných sčítaní sú veľmi podobné. Črieda s najväčšou početnosťou bola zaznamenaná v Belianskych Tatrách , v ktorej bolo narátaných 65 kamzíkov. V Tichej doline v Tomanovskom sedle bol pozorovaný rys. Zľadovatený terén nám však častokrát neumožnil priblížiť sa bližšie ku kamzíkom a určiť ich vek a pohlavie. Dúfame, že pri jarnom sčítaní v roku 2017, ktoré bude zamerané hlavne na zistenie prírastkov mláďat kamzíka, sa nám podarí tieto údaje spresniť.