Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Jesenné sčítanie kamzíkov

16.11.2016 03:11

Tohoročné jesenné sčítanie kamzíkov sa podarilo zorganizovať napriek vrtochom počasia, ktoré si s nami pohrávalo vo Vysokých Tatrách celú jeseň. Od polovice októbra sme sa pokúšali v predpovediach počasia nájsť 2 dni so stabilnejším počasím, kedy by sa dalo v priebehu kamzíčej ruje zorganizovať sčítanie. Niekoľkokrát sme termín posúvali a využili sme pravdepodobne poslednú možnosť, ako sčítanie vykonať. Nečakane modrá obloha nám to umožnila v utorok 8. novembra, aj keď zľadovatený terén pohyb dosť sťažoval. Napriek tomu zamestnanci Štátnych lesov TANAPu, ŠOPSR - Správy TANAPu, Správy PIENAPu, Správy NP Slovenský raj, poľského TPN, zamestnanci Mestských lesov Spišská Belá, MPZ Poľana Spišská Belá a dobrovoľníci najmä z radov SZOPK vyrazili do terénu. Sčítanie sa nám podarilo ukončiť v poobedňajších hodinách nasledujúceho dňa.

Po dvoch dňoch sčítania začala sumarizácia sčítacích hárkov a porovnávanie údajov z máp. Výsledok nás prekvapil a zároveň potešil. Oproti obdobiu z konca deväťdesiatych rokov, keď bola populácia len okolo 200 ks, sa stavy zdvihli a dosiahli dnešných 1367 kamzíkov. V posledných rokoch sa početnosť kamzíčej populácie zastabilizovala a výsledky posledných 3 jesenných sčítaní sú veľmi podobné. Črieda s najväčšou početnosťou bola zaznamenaná v Belianskych Tatrách , v ktorej bolo narátaných 65 kamzíkov. V Tichej doline v Tomanovskom sedle bol pozorovaný rys. Zľadovatený terén nám však častokrát neumožnil priblížiť sa bližšie ku kamzíkom a určiť ich vek a pohlavie. Dúfame, že pri jarnom sčítaní v roku 2017, ktoré bude zamerané hlavne na zistenie prírastkov mláďat kamzíka, sa nám podarí tieto údaje spresniť.