Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality, tlačové správy, upozornenia…

Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí

25.10.2017 10:47

Pri príležitosti 60. výročia vzniku Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici sa 31. októbra 2017 v jeho priestoroch uskutoční konferencia Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 hod. Registrácia účastníkov

9.45 – 10.00 hod. Otvorenie konferencie

10.00 – 10.10 hod. Ing. Ján Mokoš (primátor mesta Vysoké Tatry), príhovor

10.10 – 10.20 hod. Ing. Peter Líška (riaditeľ ŠL TANAP-u), príhovor

10.20 – 10.40 hod. Ing. Marian Číž, Ing. Štefan Engel, PhD. (Múzeum vo Svätom Antone): Nenahraditeľná úloha regionálnych múzeí pri záchrane kultúrneho a prírodného dedičstva

10.40 – 11.00 hod. doc. RNDr. Danka Šubová, CSc. (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš): Špecifiká tvorby prírodovedných múzejných zbierok

11. 00 – 11.20 hod. Mgr. Erika Cintulová (Múzeum v Kežmarku): Múzeum v Kežmarku – jeho história a súčasnosť

11.20 – 11.40 hod. Diskusia

11.40 – 13.00 hod. Spoločný obed

13.00 – 13.20 hod. Doc. Ing. Peter Fleischer, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Múzeum v Tatranskej Lomnici – jeho história a súčasnosť

13.20 – 13.40 hod. RNDr. Zuzana Kyselová, PhD., Ing. Zuzana Homolová, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Botanické zbierky Múzea TANAP-u

13.40 – 14.00 hod. Ing. Barbara Chovancová, PhD., Ing. Gabriela Chovancová, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Zoologické zbierky múzea

14.00 – 14.10 hod. Ing. Peter Michelčík, Zuzana Spitzkopfová (VSaM ŠL TANAP-u): Súčasné trendy návštevnosti múzea a stav Tatranskej knižnice

14.00 – 14.30 hod. Diskusia

14.30 hod. Ukončenie konferencie