Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Tlačové správy

Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí

25.10.2017 10:47

Pri príležitosti 60. výročia vzniku Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici sa 31. októbra 2017 v jeho priestoroch uskutoční konferencia Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 hod. Registrácia účastníkov

9.45 – 10.00 hod. Otvorenie konferencie

10.00 – 10.10 hod. Ing. Ján Mokoš (primátor mesta Vysoké Tatry), príhovor

10.10 – 10.20 hod. Ing. Peter Líška (riaditeľ ŠL TANAP-u), príhovor

10.20 – 10.40 hod. Ing. Marian Číž, Ing. Štefan Engel, PhD. (Múzeum vo Svätom Antone): Nenahraditeľná úloha regionálnych múzeí pri záchrane kultúrneho a prírodného dedičstva

10.40 – 11.00 hod. doc. RNDr. Danka Šubová, CSc. (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš): Špecifiká tvorby prírodovedných múzejných zbierok

11. 00 – 11.20 hod. Mgr. Erika Cintulová (Múzeum v Kežmarku): Múzeum v Kežmarku – jeho história a súčasnosť

11.20 – 11.40 hod. Diskusia

11.40 – 13.00 hod. Spoločný obed

13.00 – 13.20 hod. Doc. Ing. Peter Fleischer, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Múzeum v Tatranskej Lomnici – jeho história a súčasnosť

13.20 – 13.40 hod. RNDr. Zuzana Kyselová, PhD., Ing. Zuzana Homolová, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Botanické zbierky Múzea TANAP-u

13.40 – 14.00 hod. Ing. Barbara Chovancová, PhD., Ing. Gabriela Chovancová, PhD. (VSaM ŠL TANAP-u): Zoologické zbierky múzea

14.00 – 14.10 hod. Ing. Peter Michelčík, Zuzana Spitzkopfová (VSaM ŠL TANAP-u): Súčasné trendy návštevnosti múzea a stav Tatranskej knižnice

14.00 – 14.30 hod. Diskusia

14.30 hod. Ukončenie konferencie

TATRY č. 1/2018

TATRY č. 1/2018

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

Čitateľom časopisu Tatry sa dostáva do rúk spoločné poľsko – slovenské mimoriadne vydanie.

Návštevný poriadok TANAP-u

Všeobecne záväzná vyhláška o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.