Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

30.11.2021 12:23

tlačová správa

Upozornenie

V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264/2021 je od 29. novembra 2021 vstup na pracovisko zamestnancom alebo osobám vykonávajúcim prácu na základe iného zmluvného vzťahu (napr. zmlúv podľa obchodného zákonníka, živnostníkov a pod.) podmienený iba v režime OTP. Iným osobám je vstup zakázaný. Štátne lesy TANAP-u preto upozorňujú, že stránky sú vybavované prednostne telefonicky. Prípadný vstup je možný len na základe povolenia riaditeľa organizácie, alebo príslušného vedúceho organizačnej jednotky - a to za podmienky kontroly splnenia režimu OTP.

Za pochopenie ďakujeme!

22.11.2021 13:05

tlačová správa

Odborníci sa ohradzujú voči tvrdeniam aktivistov

Tatranská Lomnica (22. novembra 2021) – Štátne lesy TANAP-u sa ohradzujú voči vyjadreniam niektorých kvázi ekológov, ktorí s obľubou prezentujú svoje názory na sociálnych sieťach. A to bez toho, aby poznali závery výskumov, do ktorých sú zapojení aj skutoční odborníci z iných krajín.

celá tlačová správa >>

19.11.2021 12:37

tlačová správa

Aj pokalamitný výskum potvrdil opodstatnenosť aktívneho manažmentu

TK kalamita (autor: Jana Tomalová) Tatranská Lomnica (19. novembra 2021) – Po sedemnástich rokoch od ničivej víchrice, ktorá zmenila Tatry na nepoznanie, sa lesníkom postupne podarilo väčšinu územia zasiahnutého vetrovou kalamitou obnoviť. Dnes už na ňom rastie mladý, pestrý les, ktorý by mal v budúcnosti lepšie odolávať podobným extrémom počasia či prírodným katastrofám. Opodstatnenosť aktívneho manažmentu potvrdil aj pokalamitný výskum, do ktorého sa zapojili experti z viacerých európskych krajín.

celá tlačová správa >>

16.11.2021 10:00

tlačová správa

Múzeum je opäť otvorené. Nechýbajú ani novinky

Múzeum TANAP-u (autor: Gabriela Chovancová) Tatranská Lomnica (16. novembra 2021) – Od dnešného dňa je Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici opäť otvorené. Počas uplynulých dvoch týždňov prešli výstavné priestory, ako aj samotné exponáty pravidelnou každoročnou údržbou. Úplne novú podobu dostala dioráma montánneho vegetačného stupňa, ktorej dominuje svorka vlkov s mláďatkom.

celá tlačová správa >>

12.11.2021 08:42

tlačová správa

Strechu kaplnky na Symbolickom cintoríne obnovili podľa fotografie z roku 1949

Symbolicky cintorin kaplnka strecha (autor: Igor Cpin) Tatranská Lomnica (12. novembra 2021) – Mohlo by sa zdať, že ide o nepodstatný detail. No práve zašpicatený koniec šindľa prinavrátil koncom októbra národnej kultúrnej pamiatke pod Ostrvou pôvodný ráz zo štyridsiatych rokov.

celá tlačová správa >>

04.11.2021 13:38

tlačová správa

V Tatrách bude zimovať vyše tisíc kamzíkov

spočítanie kamzíkov (autor: Marcel Tobis) Tatranská Lomnica (04. novembra 2021) – V Tatranskom národnom parku bude zimovať prinajmenšom 1 095 kamzíkov. Ukázala to minulotýždňová inventúra, ktorá mala zmapovať stav populácie kamzíka vrchovského tatranského na slovenskej i poľskej strane Tatier.

celá tlačová správa >>

01.11.2021 06:00

tlačová správa

Múzeum je zatvorené

Tatranská Lomnica (1. novembra 2021) – Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici je od 1. novembra zatvorené. Dôvodom sú profylaktické práce a každoročná údržba a výmena exponátov. Na prehliadku vynovenej expozície si návštevníci počkajú do 16. novembra, keby by múzeum malo opäť otvoriť svoje brány.

31.10.2021 20:42

tlačová správa

Od zajtra platí sezónna uzávera

uzávera TZCH (autor: Martina Petránová) Tatranská Lomnica (31. októbra 2021) – Štátne lesy TANAP-u ako správca značkovaných turistických chodníkov na území Tatranského národného parku návštevníkov upozorňujú, že od 1. novembra do 14. júna platí vo vysokohorskom prostredí sezónna uzávera. Jej podmienky upravuje verejná vyhláška Okresného úradu Prešov z októbra 2017, ktorá momentálne supluje chýbajúci Návštevný poriadok TANAP-u. Turistické chodníky po vysokohorské chaty s výnimkou toho k Chate pod Rysmi, ostávajú otvorené.

25.10.2021 14:05

tlačová správa

Tatry čaká kamzičia inventúra

spočítanie kamzíkov (autor: Marcel Tobis) Tatranská Lomnica (25. októbra 2021) – Odpoveď na otázku, aký je stav populácie kamzíka vrchovského tatranského na slovenskej i poľskej strane Tatier pred nadchádzajúcou zimou, by malo dať jesenné spočítanie kamzičej zveri. Dvojdňová inventúra štartuje už zajtra, jej výsledky by mali byť známe v priebehu ďalšieho týždňa.

celá tlačová správa >>

20.10.2021 10:38

tlačová správa

Pod Ostrvou budú spomínať na obete hôr

Symbolický cintorín (autor: Martina Petránová) Tatranská Lomnica (20. októbra 2021) – Na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou sa bude spomínať na obete hôr. Ich pamiatku si príbuzní, priatelia a známi uctia už tradične v predposlednú októbrovú sobotu.

celá tlačová správa >>

Archív Aktualít • Tlačových správ • Upozornení • >>

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020