Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Botanická záhrada - Expozícia Tatranskej prírody

Má kultúrno – výchovné poslanie. Prvoradým cieľom Expozície tatranskej prírody je poznávanie tatranskej prírody ako aj záchrana a zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry, ich ochrana a výchova k  aktívnemu vzťahu k tatranskej prírode. Slúži na relax, prináša možnosť poznávať a pozorovať 330 druhov tatranských rastlín a stromov osídľujúcich rôzne biotopy, niektoré si môže kúpiť v podobe sadeníc alebo semien.

Expozícia Tatranskej prírody je v prevádzke SEZÓNNE

Otváracie hodiny (otvorené denne) :
20.05. - 31.08. 09:00 - 17:00
01.09. - 18.09. 09:00 - 15:00

V Expozícii tatranskej prírody sa nachádza aj malá geologická plocha a pamätné miesto venované tým, ktorí presadzovali a uskutočnili myšlienku Tatranského národného parku, významným botanikom a zoológom. Nachádza sa na severovýchodnom okraji Tatranskej Lomnice pri Hoteli Titris. Rozprestiera sa na ploche 3,2 hektára v nadmorskej výške 850 m.

Organizované skupiny sa môžu objednať pomocou tohto formulára. Objednanie je potrebné vždy pri úhrade vstupného formou faktúry, ktorú je potrebné uhradiť ešte pred návštevou botanickej záhrady.

Vstupné s platnosťou od 01.03.2020
vstupné 2,50 €
dospelí
vstupné 1,50 €
seniori nad 60 r.
držitelia preukazov ZŤP
deti - žiaci a študenti ( držitelia študentských preukazov ISIC, … )
vstupné 1,00 €
školské skupiny nad 15 detí ( cena za 1 dieťa )
rodinné vstupné 7,00 €
2 dospelí a 2 deti
vstupné spoločné ( v 1 deň ) = Múzeum + Expozícia Tatranskej Prírody 5,00 €
dospelí
vstupné spoločné ( v 1 deň ) = Múzeum + Expozícia Tatranskej Prírody 2,50 €
deti - žiaci a študenti ( držitelia študentských preukazov ISIC, … )
seniori nad 60 r.
držitelia preukazov ZŤP
rodinné vstupné spoločné ( v 1 deň ) = Múzeum + Expozícia Tatranskej Prírody 14,00 €
2 dospelí a 2 deti
zdarma 0,00 €
deti do 6 rokov
akreditovaní sprievodcovia cestovného ruchu so skupinou
1 učiteľ ako sprievod školskej skupiny nad 15 detí
Expozícia Tatranskej prírody Expozícia Tatranskej prírody Expozícia Tatranskej prírody Expozícia Tatranskej prírody Expozícia Tatranskej prírody Expozícia Tatranskej prírody astra alpínska (autor: Zuzana Kyselová) časť areálu ETP s chodníkmi pre návštevníkov (autor: Zuzana Kyselová) diablik močiarny (autor: Zuzana Kyselová) horec Clusiov (autor: Zuzana Kyselová) klinček ľadovcový (autor: Zuzana Kyselová) močiarne spoločenstvo (autor: Zuzana Kyselová) vápencová skalka (autor: Zuzana Kyselová) zvonček tatranský (autor: Zuzana Kyselová) kamzičník rakúsky (autor: Zuzana Kyselová)

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020