Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Múzeum TANAPu

Návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku – okolo 30 000 návštevníkov ročne. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú.

Múzeum je v prevádzke celoročne

Otváracie hodiny (otvorené denne) :
01.05. - 30.09. 09:00 - 17:00
01.10. - 30.04. 08:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Organizované skupiny sa môžu objednať pomocou tohto formulára. Objednanie je potrebné v prípade požiadavky na premietanie filmov a vždy pri úhrade vstupného formou faktúry, ktorú je potrebné uhradiť ešte pred návštevou múzea.

múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici

V prípade požiadavky na premietanie filmov je nutné overiť si voľný termín (dátum aj hodina) telefonicky na telefónnom čísle +421 52 47803 65. Kapacita premietacej sály je 72 sedadiel.

Vstupné s platnosťou od 01.03.2020
vstupné 3,00 €
dospelí
vstupné 1,50 €
seniori nad 60 r.
držitelia preukazov ZŤP
deti - žiaci a študenti ( držitelia študentských preukazov ISIC, … )
vstupné 1,00 €
školské skupiny nad 15 detí ( cena za 1 dieťa )
rodinné vstupné 8,00 €
2 dospelí a 2 deti
vstupné spoločné ( v 1 deň ) = Múzeum + Expozícia Tatranskej Prírody 5,00 €
dospelí
vstupné spoločné ( v 1 deň ) = Múzeum + Expozícia Tatranskej Prírody 2,50 €
deti - žiaci a študenti ( držitelia študentských preukazov ISIC, … )
seniori nad 60 r.
držitelia preukazov ZŤP
vstupné spoločné ( v 1 deň ) = Múzeum + Expozícia Tatranskej Prírody 14,00 €
2 dospelí a 2 deti
zdarma 0,00 €
deti do 6 rokov
akreditovaní sprievodcovia cestovného ruchu so skupinou
1 učiteľ ako sprievod školskej skupiny nad 15 detí
premietanie filmov

Premietanie filmu v sále s kapacitou 72 miest na sedenie:

  • skupina dospelých – 15 € za skupinu
  • školské skupiny – 5 € za skupinu (v prípade premietnutia dvoch filmov po sebe – 8,00 €)

Predaj informačných a upomienkových predmetov:

pohľadnice, mapy, knihy, dvd filmy, brožúry, samolepky, výrobky z prírodných materiálov – koža, hlina a iné suveníry

Virtuálna prehliadka múzea:


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020