Múzeum TANAPu

Návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku – okolo 30 000 návštevníkov ročne. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú.

Múzeum je v prevádzke celoročne

Otváracie hodiny (otvorené denne) :
01.05. - 30.09. 09:00 - 17:00
01.10. - 30.04. 08:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Organizované skupiny sa môžu objednať pomocou tohto formulára. Objednanie je potrebné v prípade požiadavky na premietanie filmov a vždy pri úhrade vstupného formou faktúry, ktorú je potrebné uhradiť ešte pred návštevou múzea.

múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici

V prípade požiadavky na premietanie filmov je nutné overiť si voľný termín (dátum aj hodina) telefonicky na telefónnom čísle +421 52 47803 65. Kapacita premietacej sály je 72 sedadiel.

Vstupné s platnosťou od 01.03.2020
vstupné 3,00 €
dospelí
vstupné 1,50 €
seniori nad 60 r.
držitelia preukazov ZŤP
deti - žiaci a študenti ( držitelia študentských preukazov ISIC, … )
vstupné 1,00 €
školské skupiny nad 15 detí ( cena za 1 dieťa )
rodinné vstupné 8,00 €
2 dospelí a 2 deti
vstupné spoločné ( v 1 deň ) = Múzeum + Expozícia Tatranskej Prírody 5,00 €
dospelí
vstupné spoločné ( v 1 deň ) = Múzeum + Expozícia Tatranskej Prírody 2,50 €
deti - žiaci a študenti ( držitelia študentských preukazov ISIC, … )
seniori nad 60 r.
držitelia preukazov ZŤP
vstupné spoločné ( v 1 deň ) = Múzeum + Expozícia Tatranskej Prírody 14,00 €
2 dospelí a 2 deti
zdarma 0,00 €
deti do 6 rokov
akreditovaní sprievodcovia cestovného ruchu so skupinou
1 učiteľ ako sprievod školskej skupiny nad 15 detí
premietanie filmov

Premietanie filmu v sále s kapacitou 72 miest na sedenie:

  • skupina dospelých – 15 € za skupinu
  • školské skupiny – 5 € za skupinu (v prípade premietnutia dvoch filmov po sebe – 8,00 €)

Predaj informačných a upomienkových predmetov:

pohľadnice, mapy, knihy, dvd filmy, brožúry, samolepky, výrobky z prírodných materiálov – koža, hlina a iné suveníry

Virtuálna prehliadka múzea: