Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Autokemping Červený Kláštor

Vstup do autokempingu je cca 1000 m od začiatku obce smerom od Starej Ľubovne, pred mostom odbočka v pravo. V objekte sa nachádza jedno prebudované moderné sociálne zariadenie. Možnosť stravovania vo výletnej reštaurácii.

Cenník 2017 s platnosťou od 15.5.2017

položka cena s DPH
cena za 1 osobu a noc (deti do 3 rokov bezplatne) 2,40 €
za osobu skupinové zájazdy 11 - 20 osôb 2,20 €
za osobu skupinové zájazdy 21 a viac osôb 2,00 €
deti 3 - 10 rokov 1,30 €
osobný automobil, motocykel 2,00 €
auto s prívesom, obytné auto 4,30 €
autobus, nákladné auto 5,00 €
stan, stanový prístrešok k autu 2,00 €
za el. energiu vo vlastnom zariadení za deň 2,40 €
pes 1,20 €
daň za ubytovanie 0,40 €
Kaucia za 1 náramok na soc. zariadenie DPH 0 % 5,00 €

Ceny za prenocovanie v zariadení ubytovaného v uvedených kategóriach sa tvoria súčtom ceny za umiestnenie stanu a ceny za osobu, príp. ceny za umiestnenie motorového vozidla a ceny za spotrebu elektrickej energie.

Okrem cien za ubytovanie je povinný návštevník podľa zákona 582/2004 Zb. v znení neskorších predpisov v obci, ktorá je vyhlásená ako obec sústredeného cestovného ruchu a nariadenia Obecného úradu o miestnych poplatkoch zaplatiť 0,40 Eur za jednu osobu a deň.

Od dane za ubytovanie je oslobodená osoba:

  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, vrátane sprievodcu,
  • osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ŠL TANAPu určiť cenu dohodou.

Horeuvedené poplatky sa platia predom podľa predpokladanej doby pobytu na recepcii autokempingu.

V rámci pobytu môžte navštíviť:

  • splav Dunajcom na plti,
  • náučný turistický chodník Prielomom Dunajca,
  • prielom Lesnického potoka,
  • turistická chata PIENINY,
  • múzeum Červený Kláštor,
  • poľské kúpeľné mesto Sczawnica,
  • Tri Koruny – výstup z poľskej strany.
Autokemping ŠL TANAPu v Červenom Kláštore; autor: Peter Gallik Autokemping ŠL TANAPu v Červenom Kláštore; autor: Peter Gallik Autokemping ŠL TANAPu v Červenom Kláštore; autor: Peter Gallik

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
fax: +421 52 47803 59
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 5/2019

TATRY č. 5/2019

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020