Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúra – 1244

Číslo faktúry 1244
Dátum doručenia faktúry 04.10.2016
Dodávateľ/dodávajúci závod JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
Predmet IT materiál, diskové pole
Hodnota 5333,17 EUR
K objednávke číslo 475/2016

* – suma uvedená bez DPH

Späť