Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúra – 1264

Číslo faktúry 1264
Dátum doručenia faktúry 05.10.2016
Dodávateľ/dodávajúci závod SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
Predmet Revízia a montáž bleskozvodu
Hodnota 1235,60 EUR
K objednávke číslo 515/2016

* – suma uvedená bez DPH

Späť