Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúra – 821

Číslo faktúry 821
Dátum doručenia faktúry 21.08.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
Predmet daňové poradenstvo
Hodnota 295,34 EUR
Ku zmluve číslo o posk.daňového porad.

* – suma uvedená bez DPH

Späť