Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Nové sociálne zariadenia v autokempingu

04.07.2005 11:44

Červený Kláštor– Tridsaťročné sociálne zariadenia v autokempingu Štátnych lesov TANAPu v Červenom Kláštore dostali nový šat.

„V polovici mája sme prostredníctvom dodávateľskej firmy začali s komplexnou rekonštrukciou kempingového sociálneho zariadenia. Vymenili sme rozvody vody, kanalizácie, obklady stien a dlažby. Vybudovali sme nové kabínky na toalety a sprchy. Vodovodné batérie i splachovanie toaliet je nastavené na úsporný režim. Už od konca júna môžu tak návštevníci autokempingu využívať desať toaliet, päť spŕch, pätnásť umývadiel a štyri výlevky na umývanie nôh. K pôvodnému vybaveniu pribudlo po rekonštrukcii jedno sociálne zariadenie aj pre telesne postihnutých. Navyše je aj terasa, kde je dres a dve vodovodné batérie na umývanie riadu,“ hovorí Peter Gallik, vedúci ochranného obvodu Červený Kláštor. Celková investícia vrátane šindľovej strechy sa vyšplhala na 1,5 mil. Sk. Jediným problémom, ktorý dnes ešte správcu autokempingu trápi, je vandalizmus. Preto, ako P. Gallik dodáva: „Na noc budeme novú budovu sociálneho zariadenia zamykať. Pre hostí autokempingu zostane otvorená len jedna toaleta s umývadlom.“

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2020

TATRY č. 1/2020

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020