Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Nedisciplinovaní turisti platili desaťtisíce ...

03.02.2006 07:00

Kriváň (autor: E.Kuchárová) Tatranská Lomnica – Výmenou bločkov za slovenské koruny zinkasovali členovia lesnej stráže Štátnych lesov TANAPu v minulom roku za porušenie zákonov návštevníkmi národného parku vo vyše štyroch stovkách prípadov pokuty vo výške presahujúcej 85-tisíc korún.

Pritom najčastejšie siahali do peňaženky nedisciplinovaní návštevníci Západných Tatier v oblasti Oravíc, Zverovky a Habovky. „Poväčšine išlo o porušenie sezónnej uzávery turistických chodníkov, pohyb mimo značkovaných chodníkov alebo ich skracovanie, nedovolené bivakovanie vo vysokohorskom teréne či o rušenie pokoja a ticha v horskom prostredí. Druhým najpočetnejším priestupkom bolo vchádzanie a státie motorovými vozidlami na lesné cesty a pozemky.

Ostatné porušenia zákonov sa týkali najmä znečisťovania prostredia národného parku odpadkami, narúšania pôdneho krytu, výrubu krovín, zberu lesných plodov, vstupovania do lesných škôlok, lyžovania v nevyznačených územiach rezervácií či vyberania semenáčikov prirodzeného zmladenia. Výnimkou nebola ani rýchla jazda na bicykloch ohrozujúca turistov a táborenie mimo vyznačených miest,“ hovorí Ing. Pavol Pitoňák, odborný pracovník ŠL TANAPu.

Napriek veľkému nebezpečenstvu vzniku požiaru v kalamitnom území národného parku najmä počas letných mesiacov boli návštevníci pokutovaní až v 22 prípadoch za zakladanie ohňa mimo vyznačených miest. Pozoruhodná je aj skutočnosť, že až v 55 prípadoch sa namiesto prechádzky chceli na Sliezsky dom vyviesť autom. Žiaľ, v oveľa väčšom počte ako v roku predchádzajúcom, sprevádzajú turistov a návštevníkov národného parku psy voľne pobehujúce bez ochranného košíka.

„Výška vybraných pokút ani zďaleka neodzrkadľuje veľké množstvo priestupkov, ktoré členovia lesnej stráže riešili väčšinou dohovorom s porušiteľom zákonov priamo na mieste“, dodáva P. Pitoňák. O dodržiavanie zákonov sa v Tatranskom národnom parku stará popri svojich pracovných povinnostiach viac ako 150 členov lesnej stráže Štátnych lesov TANAPu.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2020

TATRY č. 4/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020