Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Štátne lesy TANAPu spracúvajú lykožrútovú kalamitu

14.07.2006 08:19

požerok lykožrútov (autor: J.Slivinský) Štátne lesy Tatranského národného parku spracúvajú novú, tentoraz podkôrnikovú kalamitu. „Vzhľadom na priaznivé počasie je vývoj podkôrneho hmyzu veľmi rýchly. Po jarnom rojení, kedy obsadil zvyšky ležiaceho dreva, začína už hromadne nalietavať na živé stromy a to bez rozdielu ich odolnosti. Príčinou náletu lykožrútov do živých stromov je ich premnoženie v nespracovanom dreve z vetrovej kalamity z novembra 2004. Túto kalamitnú drevnú hmotu nariadila štátna správa ochrany prírody ponechať bez akéhokoľvek ošetrenia proti premnoženiu podkôrneho hmyzu,“ konštatuje Ing. Peter Líška, riaditeľ Štátnych lesov TANAPu.

Stromy v území s 3. a 4. stupňom ochrany prírody napadnuté podkôrnym hmyzom je potrebné čo najrýchlejšie vyhľadať a odstrániť alebo odkôrniť a ponechať na mieste, aby sa v ich lyku pod kôrou tento nebezpečný škodca lesa nemohol ďalej množiť. Intenzívne obranné opatrenia pre ochranu lesov vykonávajú Štátne lesy TANAPu v oblasti Podbanského, Vyšných Hágov, Tatranskej Lomnice a Kežmarských Žľabov. Najkritickejšia je situácia v 5. stupni ochrany prírody, kde prebieha množenie podkôrneho hmyzu bez tlmenia človekom. Napĺňa sa tak prognóza lesníkov o veľkoplošnom ničení vetrom nepoškodených lesných porastov lykožrútmi v rezerváciách a v ich okolí. A to len preto, že varovania, vychádzajúce z vyše 250 ročných skúseností organizovaného lesníctva a výskumu na Slovensku, boli doteraz štátnou správou ochrany prírody ignorované.

„Vznik podobnej lykožrútovej kalamity z dôvodu rozhodnutí štátnej správy ochrany prírody ponechať veľké kalamitné územia bez zásahu hrozí aj iným horským lesom Slovenska, ktoré postihla vetrová smršť v novembri 2004. Ide o pokus na slovenských horských lesoch, ktorý nemá obdoby. Bolo by férové, keby štátna správa ochrany prírody namiesto prezentovanej vízie pralesa o 300 - 500 rokov otvorene povedala verejnosti, že v najbližších desaťročiach nebudú lykožrútom zničené lesné porasty dostatočne plniť celospoločenské funkcie. Mám na mysli predovšetkým ich vodohospodársku, pôdoochrannú, liečebnú, rekreačnú a estetickú funkciu,“ dodáva P. Líška.

Keďže spracúvanie lykožrútovej kalamity bude prebiehať v celom postihnutom území národného parku aj počas letnej turistickej sezóny, Štátne lesy TANAPu žiadajú obyvateľov a návštevníkov Vysokých Tatier o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v lesnom prostredí. Aby predovšetkým kvôli vlastnej bezpečnosti rešpektovali aj ďalšie prípadné usmernenia. Jednou z výraznejších je lokalita okolo lyžiarskeho vleku v Tatranskej Lesnej, kde ide o vysokú koncentráciu prác. Za pochopenie ďakujeme.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2020

TATRY č. 4/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020