Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Jedinečná geologická expozícia svojho druhu

28.08.2006 08:58

Náučná geologická plocha Podmuráň (autor: L.Burdová) Slávnostné otvorenie plochy (autor: L.Burdová) záujem turistov (autor: L.Burdová) Inform.materiál Kamenná minulosť a premeny Tatier (autor: I.Stavný) Jedinečnú geologickú expozíciu svojho druhu na Slovensku vo voľnej prírode môžu od dnes vidieť návštevníci Tatranského národného parku pri návšteve Javorovej doliny. Na modro značkovanom turistickom chodníku pred jej vstupom vytvorili pracovníci Štátnych lesov TANAPu Náučnú geologickú plochu Podmuráň. „Dominujú jej vzorky jednotlivých druhov hornín dotlačené na tieto miesta ľadovcom. Na skalách sú tabuľky s popisom názvu horniny, jej pôvodu a veku s dodatkom, ktorá časť Tatier je z tej ktorej horniny budovaná. Malé časti každej vystavenej horniny sú zbrúsené tak, aby bola jasne viditeľná jej štruktúra,“ vysvetľuje Igor Stavný, pracovník Odboru prác celospoločenského významu ŠL TANAPu.

Súčasťou geologickej expozície v prírode sú panely s fotografiami a podrobným popisom samotného zdrodu Tatier, spôsobu a časového obdobia ich vyzdvihovania ako aj ich tvarovania do dnešnej podoby. „Keďže výrazový slovník geológie je pre mnohých laikov zložitý, snažili sme sa ho pretlmočiť do ľahko zrozumiteľných textov. Pritom každý z nich dopĺňa fotografia alebo kresba, ktorú si priamo na mieste môže turista porovnať so skutočnosťou,“ dopĺňa I. Stavný.

geologická mapa TANAPu ako príloha letáku Kamenná minulosť a premeny Tatier (autor: I.Stavný)

Geologickej expozícii v prírode dominuje žulový balvan s plastikou znázorňujúcou praveké more, z ktorého Tatry vzišli. Priamo na mieste nechýba ani panoramatická fotografia Tatier s popisom vrcholov, ktoré má turista možnosť vidieť pred sebou. Napokon navŕšená kopa kamenia, ktorá je súčasťou expozície, symbolizuje morénu dotlačenú ľadovcom.

Autori tejto jedinečnej geologickej expozície v prírode sú zároveň aj autormi novej skladačky „Kamenná minulosť a premeny Tatier“, ktorá je turistom prístupná vo všetkých informačných centrách Štátnych lesov TANAPu.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2020

TATRY č. 4/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020