Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Oheň spálil mladé lesné porasty

03.05.2010 08:53

Plocha požiaru v Tatranskej Lomnici (autor: Táňa Hoholíková) Prvý tohtoročný požiar v Tatranskom národnom parku zasiahol približne štyri hektáre lesných porastov v správe Štátnych lesov TANAPu. Pod obcou Tatranská Lomnica oheň poškodil až zničil mladé lesné porasty vo veku od 5 do 50 rokov a tohtoročné výsadby. Celkovú škodu Štátne lesy TANAPu vyčíslili na 21 600 Euro, environmentálne škody sú nevyčísliteľné.

Vďaka rýchlemu zásahu HaZZ z Popradu a Kežmarku a dobrovoľného požiarneho zboru Tatranská Lomnica boli uchránené ďalšie prírodné a majetkové hodnoty. Príčina požiaru je zatiaľ neznáma.

Doteraz najväčším požiarom v území TANAPu v správe Štátnych lesov TANAPu bol požiar v roku 2005, pri ktorom v ochrannom obvode Dolný Smokovec oheň zasiahol 230 hektárov kalamitného územia vrátane stojaceho lesa. Celkové škody sa vyšplhali na takmer 400 000 Euro (12 miliónov Sk).

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2020

TATRY č. 1/2020

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020