Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

V chránenom území horelo v tomto roku už štyrikrát

16.08.2013 10:10

Po požiari v o.o. Vyšné Hágy 21.7.2013 (autor: archív ŠL TANAP) Od konca apríla tohto roku vznikli na území Tatranského národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu štyri požiare. Za tento krátky časový úsek oheň poškodil pri požiaroch nad osadou Mlynčeky v ochrannom obvode (o.o.) Tatranské Matliare a v o.o. Smokovce viac ako 22 hektárov mladého lesa. Celkové škody lesníci vyčíslili na takmer na 49 500 eur, pričom environmentálne škody sú nevyčísliteľné.

Príčiny požiarov zostávajú zatiaľ neobjasnené. Je však pravdepodobné, že požiare boli zavinené konaním doposiaľ neznámych osôb. Horelo totiž najmä v období, keď v chránenom území boli problémy s neoprávneným zberom lesných plodov. Vďaka včasnému spozorovaniu zadymenia lesníkmi Štátnych lesov TANAPu a rýchlemu zásahu hasičov z Kežmarku a Popradu sa oheň do ďalších lesných porastov nerozšíril.

Riziko vzniku požiarov je aj po deviatich rokoch od veternej kalamity vysoké kvôli veľkému množstvu suchého kalamitného dreva ponechaného v chránenom území ako biomasa a rovnako kvôli rozsiahlym plochám suchého lesa, ktorý v posledných šiestich rokoch zničil lykožrút. Čítanie piktogramov, ich dodržiavanie, rešpektovanie zákazu fajčenia, manipulácie s otvoreným ohňom, vypaľovania porastu bylín, krov a stromov i zákazu vstupu do lesa v čase zvýšeného rizika požiarov, by sa pre návštevníkov Tatranského národného parku malo stať samozrejmosťou. Pri každom požiari totiž TANAP prichádza nielen o časť vzácnych druhov fauny či flóry, no i o ich prirodzené biotopy.

Aj tento rok preto zamestnanci Štátnych lesov TANAPu monitorujú územie Tatranského národného parku formou protipožiarnych hliadok. K prevencii prispievajú aj ďalšie protipožiarne opatrenia, ako protipožiarne pásy a prieseky, protipožiarne nádrže a udržiavanie voľného prístupu k vodným tokom na odber vody požiarnymi vozidlami.

Doteraz najväčším požiarom na území TANAPu bol požiar v roku 2005, kedy oheň zasiahol 230 hektárov kalamitného územia vrátane stojaceho lesa. Škody sa vtedy vyšplhali takmer na 400 000 eur, environmentálne škody boli nevyčísliteľné.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2020

TATRY č. 4/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020