Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods.9 na predmet zákazky Letecké snímky

28.08.2013 09:02

Stručný opis zákazky: Letecké snímky

Jedná sa o plochu 339 km2 na troch polygónoch. Centrálne Tatry 204 km2, oblasť Javoriny 70 km2 a oblasť Roháčov 65 km2. Zhotovenie ortomapy podľa schémy spred 2 rokov, dodanie ortomap s 20 cm pixlom v RGB a IR spektre. Dodanie originálnych údajov z plôch vetrovej kalamity, kde robíme výskum vegetácie.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): Tovar

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 19 990 eur

Dátum zverejnenia na web stránke: 27.08.2013

Lehota na predkladanie ponúk: do 3 pracovných dní od zverejnenia

Kontaktná osoba: Ing. Peter Fleischer, 52/4780390 alebo 0903987515, e-mail: pfleischer@lesytanap.sk

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: D2/2013

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2020

TATRY č. 4/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020