Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Tatry majú o jedného problémového medveďa menej

30.09.2013 12:52

Medvedica zastrelená v blízkosti intravilánu mesta Vysoké Tatry (autor: Peter Patera) Tatry majú o jedného problémového medveďa menej. V noci zo soboty na nedeľu (z 28. na 29.9. t.r.) sa ho na okraji intravilánu mesta Vysoké Tatry v mestskej časti Sibír podarilo odloviť lesníkovi Štátnych lesov TANAPu jediným výstrelom. Zastrelená bola približne 150 kg samica, ktorá nemala mladé.

Ochranný odstrel vykonali Štátne lesy TANAPu na základe výnimky na odstrel problémového medveďa, o ktorú žiadalo mesto Vysoké Tatry. Výnimku na lov jedného jedinca medveďa hnedého vydalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Následne Obvodný lesný úrad (OLÚ) Poprad poveril Štátne lesy TANAPu vykonaním lovu. Výnimka bola v platnosti od začiatku augusta t.r. a bola jedinou tohoročnou výnimkou vydanou na podnet Mesta Vysoké Tatry s platnosťou do konca novembra t.r.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2020

TATRY č. 4/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020