Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – december 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1643 01.12.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1702 01.12.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1703 01.12.2016 Repre, s.r.o.,Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO:35810122
1599 01.12.2016 ONDRUŠ a spol., s.r.o., 053 71 Uloža 124, IČO: 31698671
1701 01.12.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1644 01.12.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1611 02.12.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1709 02.12.2016 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
1830 02.12.2016 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1656 02.12.2016 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
1710 02.12.2016 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
1706 02.12.2016 NLC LVÚ Zvolen,Sokolská 2, 960 52 Zvolen, IČO:42001315
1704 02.12.2016 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1718 02.12.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1705 02.12.2016 Trebuňa Ján, Ing., 059 04 Spišské Hanušovce 1, IČO:46147764
1829 02.12.2016 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
1777 04.12.2016 Šromský Marek, 059 71 Tvarožná 169, IČO:46880020
1726 05.12.2016 Bjalončík Pavol, Starý hrh 6, 060 01 Kežmarok, IČO:35215895
1727 05.12.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1730 05.12.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1731 05.12.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1732 05.12.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1815 05.12.2016 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
1668 05.12.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1713 05.12.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1758 05.12.2016 AUTOCAR-ťažné zariadenie,s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, prevádzka Ivachnova,IČO: 36408905
1652 05.12.2016 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
1649 05.12.2016 Navaľany Ján, 059 06 Lechnica, IČO: 41764421
1651 05.12.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1654 05.12.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1650 05.12.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1671 05.12.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1831 05.12.2016 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1670 05.12.2016 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
1711 05.12.2016 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO:31333524
1716 05.12.2016 DREVOKOV Ján Semeňák, 059 71 Vlkovce 87, IČO:40719227
1612 05.12.2016 Podtatranská hydina a.s., ul. Slávkovská cesta 54, 060 01 Kežmarok, IČO:31651682
1653 05.12.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1646 05.12.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1648 05.12.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1647 05.12.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1645 05.12.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1672 05.12.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1707 05.12.2016 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1723 05.12.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1724 05.12.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1725 05.12.2016 JASTA Slovakia, s.r.o., Orechova 5, 080 01 Prešov, IČO:36491799
1739 06.12.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1770 06.12.2016 Agrona, s.r.o., Žitná 17, Žilina, IČO:31612148
1759 06.12.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1683 06.12.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1733 06.12.2016 Malec Józef, Soltystwo 20D, 345 32 Jurgow, PL, IČO:364080238
1734 06.12.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1735 06.12.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1736 06.12.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1737 06.12.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1738 06.12.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1740 06.12.2016 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1741 06.12.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1742 06.12.2016 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1743 06.12.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1771 06.12.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1834 06.12.2016 Vlach Zdeno, Gessayova 13, 851 03 Bratislava, IČO:22643168
1832 06.12.2016 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
1714 06.12.2016 LaTerra, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO:31720277
1833 06.12.2016 Rysy Group, s.r.o., Námestie sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO: 36458074
1673 06.12.2016 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1674 06.12.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1675 06.12.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1676 06.12.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1677 06.12.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1678 06.12.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1797 06.12.2016 Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra, IČO: 35833289
1796 06.12.2016 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1795 06.12.2016 Ekotechnika s.r.o., Mokropeská 1832, 252 28 Černošice,ČR, IČO:25147501
1816 07.12.2016 TITAN Tatraplast s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok, IČO:36440124
1745 07.12.2016 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
1838 07.12.2016 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
1679 07.12.2016 Kučera Jiří, EMS Brno, Turistická 5, 621 00 Brno, IČO:40449661
1839 07.12.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1744 07.12.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1863 07.12.2016 TITAN Tatraplast s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok, IČO:36440124
1746 08.12.2016 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1842 08.12.2016 Hudák Peter, Máše Haľamovej 4004/5, 059 85 Štrbské Pleso,IČO: 46879676
1843 08.12.2016 Tomaškovič Jozef, 059 72 Abráhamovce 29, IČO:31235522
1941 08.12.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1817 08.12.2016 Sidorjak Stanislav, 044 47 Čižatice č.3, IČO: 43076653
1681 08.12.2016 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
1844 08.12.2016 ŠUPA-záhradná technika, J.Hollého 33, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 11906022
1845 08.12.2016 Ceiba, spol s r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo, IČO:36548090
1846 08.12.2016 Pavčo Ján, Stodolisko 86/1, 027 32 Habovka, IČO:41235037
1847 08.12.2016 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
1749 08.12.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1772 08.12.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1748 08.12.2016 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1760 08.12.2016 PROENERGY, s.r.o., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš, IČO:43965849
1840 08.12.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1669 08.12.2016 Majerčíková Oľga, 032 41 Vavrišovo, IČO: 41714891
1719 08.12.2016 ABOŠI Ladislav, Cestice 18, 044 71 Čečejovce, IČO: 32700857
1841 08.12.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1764 08.12.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1680 08.12.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1712 08.12.2016 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO:35739487
1747 08.12.2016 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1851 09.12.2016 Malec Józef, Soltystwo 20D, 345 32 Jurgow, PL, IČO:364080238
1752 09.12.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1751 09.12.2016 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1750 09.12.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1779 09.12.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1835 09.12.2016 Pazúrik František, Vavrečka 503, 029 01 Vavrečka, IČO: 45649987
1848 09.12.2016 EuroComZ,s.r.o.,Paulinyho 4,040 01 Košice, IČO: 31688675
1849 09.12.2016 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1852 09.12.2016 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
1853 09.12.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1854 09.12.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1855 09.12.2016 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1856 09.12.2016 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
1805 09.12.2016 RadioTEL-Igor Gorecký, Levočská 29, 058 01 Poprad, IČO:35112999
1774 09.12.2016 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1682 09.12.2016 Kráľ Pavol, Poštova 4022/3, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 40602001
1773 09.12.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1761 09.12.2016 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1850 09.12.2016 Bednár Štefan,Kostolné nám.23, 060 01 Kežmarok, IČO:31253938
1765 09.12.2016 HV PUMPY s.r.o, 059 78 Veľká Franková č.101, IČO: 46299980
1766 09.12.2016 HV PUMPY s.r.o, 059 78 Veľká Franková č.101, IČO: 46299980
1767 09.12.2016 HV PUMPY s.r.o, 059 78 Veľká Franková č.101, IČO: 46299980
1799 09.12.2016 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1798 09.12.2016 Oravský nábytok - Giadla R., Oravická 613, 028 01 Trstená, IČO: 46367888
1778 09.12.2016 Šromský Marek, 059 71 Tvarožná 169, IČO:46880020
1776 09.12.2016 Paličko Martin, Ing., 032 21 Bobrovec 153, IČO: 50267299
1780 09.12.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1775 09.12.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1755 09.12.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1754 09.12.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1715 09.12.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1753 09.12.2016 Paličko Martin, Ing., 032 21 Bobrovec 153, IČO: 50267299
1809 09.12.2016 Hudák Peter, Máše Haľamovej 4004/5, 059 85 Štrbské Pleso,IČO: 46879676
1820 12.12.2016 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
1821 12.12.2016 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
1810 12.12.2016 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1802 12.12.2016 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1800 12.12.2016 AUTOCAR-ťažné zariadenie,s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, prevádzka Ivachnova,IČO: 36408905
1857 12.12.2016 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
1801 12.12.2016 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1868 12.12.2016 HALALI, n.o., Sl.partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 37923846
1871 12.12.2016 VPS Východná, 032 32 Východná č.616, IČO: 35992581
1859 12.12.2016 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1878 12.12.2016 Macko Rastislav, 059 02 Slovenská Ves 435, IČO:44771479
1756 12.12.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1781 12.12.2016 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1819 12.12.2016 Jánoščík Jozef-DOLTN, Reinerova 4621/2, 058 01 Poprad-S.Sobota, IČO: 32858531
1911 12.12.2016 EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, IČO:50288334
1862 12.12.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1763 12.12.2016 EUROPLANT šľach.s.r.o., Priemyselné centrum 4004, 058 01 poprad, IČO:31673929
1762 12.12.2016 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1804 12.12.2016 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1807 12.12.2016 DREVOKOV Ján Semeňák, 059 71 Vlkovce 87, IČO:40719227
1861 12.12.2016 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1811 12.12.2016 KELLNER s.r.o., Slávkovská 2270, 060 01 Kežmarok, IČO:45335516
1803 12.12.2016 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1870 12.12.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1806 12.12.2016 DREVOKOV Ján Semeňák, 059 71 Vlkovce 87, IČO:40719227
1869 12.12.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1860 12.12.2016 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1858 12.12.2016 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1818 12.12.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1812 13.12.2016 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
1785 13.12.2016 Cronimo s.r.o., Družstevnická 4/619, 747 14 Lugeřovice, ČR IČO:25862481
1782 13.12.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1783 13.12.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1784 13.12.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1813 13.12.2016 Fisher Slovakia spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO:36483095
1836 13.12.2016 DAJAMA s.r.o., Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, IČO: 35850981
1822 13.12.2016 ENSOFT s.r.o., Hviezdoslavova 25, Nové Zámky, IČO:46386394
1879 13.12.2016 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1880 13.12.2016 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
1881 13.12.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1882 13.12.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1883 13.12.2016 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1885 13.12.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1886 13.12.2016 ALDAN, Kukučínova 205, 027 43 Nižná na Orave, IČO: 10997750
1887 13.12.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1790 13.12.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1884 13.12.2016 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1943 13.12.2016 Šmelko Vladimír Ing., Hronská 399, 049 25 Dobšiná, IČO:47020539
1784 13.12.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1786 13.12.2016 Koščák Ján, Pod Kicorou 975/72, 059 07 Lendak, IČO:35219131
1787 13.12.2016 Koščák Ján, Pod Kicorou 975/72, 059 07 Lendak, IČO:35219131
1788 13.12.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1789 13.12.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1791 13.12.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1942 13.12.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1958 13.12.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1889 14.12.2016 Racio Education Slovakia, s.r.o., Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza, IČO:36330035
1823 14.12.2016 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
1808 14.12.2016 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
1888 14.12.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1793 14.12.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1792 14.12.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1900 15.12.2016 ZAMAZ s.r.o., Slávkovská cesta 1040/19, 0,60 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1837 15.12.2016 Kováč Martin, Mgr., 059 60 Tatranská lomnica č.297, IČO: 43325998
1890 15.12.2016 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
1866 15.12.2016 LaTerra, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO:31720277
1945 15.12.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1894 15.12.2016 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
1896 15.12.2016 UVLF v Košiciach, Komenského 73, Košice, IČO:00397474
1901 15.12.2016 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, IČO:31373861,prevádzka Hraničná 667/8,058 01 PP
1902 15.12.2016 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
1904 15.12.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1897 15.12.2016 PEDERSEN Márius a.s., Opatovská 1735,911 01 Trenčín, IČO:34115901,prevádzka Žakovce 189
1898 15.12.2016 TIM BER House s.r.o., Teplická 2185/34, 058 01 Poprad, IČO: 46440500
1946 15.12.2016 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1899 15.12.2016 Selveková Andrea, Hlavná 43/59, 059 07 Lendak, IČO:37239732
1903 15.12.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1891 15.12.2016 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
1892 15.12.2016 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
1893 15.12.2016 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
1944 15.12.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1905 16.12.2016 Cestné stavby LM, s.r.o.,1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:31563732
1908 16.12.2016 Talafa Juraj, Poľná 559/28, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40126781
1907 16.12.2016 LUDOSS, s.r.o., Gašperíka 601/8, Liptovský Hrádok, IČO:44567057
1824 16.12.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1959 16.12.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1947 16.12.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1814 16.12.2016 Florian, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, IČO:36427969
1909 16.12.2016 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1906 16.12.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1794 16.12.2016 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1825 16.12.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1912 19.12.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1961 19.12.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1960 19.12.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1916 20.12.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1917 20.12.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1918 20.12.2016 ESET, spol.s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:31333532
1913 20.12.2016 Racio Education Slovakia, s.r.o., Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza, IČO:36330035
1914 20.12.2016 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1915 20.12.2016 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1923 20.12.2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1826 21.12.2016 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1926 21.12.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1962 21.12.2016 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
1927 21.12.2016 GEODÉZIA M, Motyka Radovan, Nám. SNP 1, Stropkov, IČO:37771418
1827 21.12.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1828 21.12.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1930 21.12.2016 OR-METAL, s.r.o., Kliňanská cesta 1155, 029 01 Námestovo, IČO:36416622
1924 21.12.2016 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
1925 21.12.2016 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
1931 22.12.2016 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1949 22.12.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1951 22.12.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1952 22.12.2016 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1950 22.12.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1948 22.12.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1910 23.12.2016 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1936 23.12.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1965 23.12.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1966 23.12.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1964 23.12.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1963 23.12.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1937 23.12.2016 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
1932 23.12.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1933 23.12.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1934 23.12.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1867 23.12.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1873 23.12.2016 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1874 23.12.2016 TIM BER House s.r.o., Teplická 2185/34, 058 01 Poprad, IČO: 46440500
1875 23.12.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1935 23.12.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1954 27.12.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1953 27.12.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1940 27.12.2016 Relax Park Jazierko,s.r.o., 059 60 Tatr.Lomnica 14612, IČO: 47776161
1938 27.12.2016 Advokátska kancelária BABIN, PETKO & partners, s.r.o., Hlavná 29, Prešov, IČO:47253177
1939 27.12.2016 Horváth Marek-Reduta SK, Nám.Slobody 1859/8, 034 01 Ružomberok, IČO: 46856757
1968 28.12.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1967 28.12.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
2012 28.12.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1971 28.12.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1970 28.12.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1969 28.12.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1876 28.12.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1877 28.12.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1972 28.12.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1976 30.12.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1974 30.12.2016 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1973 30.12.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1957 30.12.2016 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1956 30.12.2016 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1955 30.12.2016 Jánoščík Jozef-DOLTN, Reinerova 4621/2, 058 01 Poprad-S.Sobota, IČO: 32858531
1920 30.12.2016 Gemza Gabriel BELAN, Slnečná 16, 059 01 Spišská Belá, IČO:32400829
1922 30.12.2016 Gemza Gabriel BELAN, Slnečná 16, 059 01 Spišská Belá, IČO:32400829
1977 30.12.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1975 30.12.2016 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020