Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Stredisko genofondu drevín Rakúske Lúky

Škôlkárske stredisko nachádzajúce sa asi 7 km od Tatranskej Lomnice v smere na Tatranskú Kotlinu, v blízkosti Cesty Slobody. Pestujú sa tu sadenice pôvodných druhov drevín, ktoré sa používajú na výsadbu v tatranských lesoch. Stredisko tak plní nezastupiteľnú úlohu v oblasti záchrany genofondu pôvodných tatranských drevín.

Na predaj ponúkame sadenice na okrasné účely:

 • Obaľované sadenice
  Korene so zeminou majú v igelitovom vrecku, prípadne sú zasadené v črepníku. V ponuke sú obaľované sadenice nasledovných druhov drevín:
  • limba (Pinus cembra),
  • kosodrevina (Pinus mugo),
  • borovica (Pinus sylvestris),
  • smrek (Picea abies),
  • smrekovec (Larix decidua),
  • javor (Acer pseudoplatanus),
  • jarabina (Sorbus aucuparia),
  • brest (Ulmus glabra).
 • Voľnokorenné sadenice
  Ponúkame nasledujúce druhy:
  • limba (Pinus cembra),
  • kosodrevina (Pinus mugo),
  • borovica (Pinus sylvestris),
  • smrek (Picea abies),
  • smrekovec (Larix decidua),
  • javor (Acer pseudoplatanus),
  • jaseň (Fraxinus excelsior)

Predaj je vhodné dopredu si dohodnúť.

Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky