Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Stredisko genofondu drevín Rakúske Lúky

Škôlkárske stredisko nachádzajúce sa asi 7 km od Tatranskej Lomnice v smere na Tatranskú Kotlinu, v blízkosti Cesty Slobody. Pestujú sa tu sadenice pôvodných druhov drevín, ktoré sa používajú na výsadbu v tatranských lesoch. Stredisko tak plní nezastupiteľnú úlohu v oblasti záchrany genofondu pôvodných tatranských drevín.

Na predaj ponúkame sadenice na okrasné účely:

 • Obaľované sadenice
  Korene so zeminou majú v igelitovom vrecku, prípadne sú zasadené v črepníku. V ponuke sú obaľované sadenice nasledovných druhov drevín:
  • limba (Pinus cembra),
  • kosodrevina (Pinus mugo),
  • borovica (Pinus sylvestris),
  • smrek (Picea abies),
  • smrekovec (Larix decidua),
  • javor (Acer pseudoplatanus),
  • jarabina (Sorbus aucuparia),
  • brest (Ulmus glabra).
 • Voľnokorenné sadenice
  Ponúkame nasledujúce druhy:
  • limba (Pinus cembra),
  • kosodrevina (Pinus mugo),
  • borovica (Pinus sylvestris),
  • smrek (Picea abies),
  • smrekovec (Larix decidua),
  • javor (Acer pseudoplatanus),
  • jaseň (Fraxinus excelsior)

Predaj je vhodné dopredu si dohodnúť.

Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
fax: +421 52 47803 59
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 5/2019

TATRY č. 5/2019

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020