Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Stredisko genofondu drevín a obslužných činností Tatranská Lomnica

Škôlkárske stredisko nachádzajúce sa asi 7 km od Tatranskej Lomnice v smere na Tatranskú Kotlinu, v blízkosti Cesty Slobody. Pestujú sa tu sadenice pôvodných druhov drevín, ktoré sa používajú na výsadbu v tatranských lesoch. Stredisko tak plní nezastupiteľnú úlohu v oblasti záchrany genofondu pôvodných tatranských drevín.

Na predaj ponúkame sadenice na okrasné účely:

 • Obaľované sadenice
  Korene so zeminou majú v igelitovom vrecku, prípadne sú zasadené v črepníku. V ponuke sú obaľované sadenice nasledovných druhov drevín:
  • limba (Pinus cembra),
  • kosodrevina (Pinus mugo),
  • borovica (Pinus sylvestris),
  • smrek (Picea abies),
  • smrekovec (Larix decidua),
  • javor (Acer pseudoplatanus),
  • jarabina (Sorbus aucuparia),
  • brest (Ulmus glabra).
 • Voľnokorenné sadenice
  Ponúkame nasledujúce druhy:
  • limba (Pinus cembra),
  • kosodrevina (Pinus mugo),
  • borovica (Pinus sylvestris),
  • smrek (Picea abies),
  • smrekovec (Larix decidua),
  • javor (Acer pseudoplatanus),
  • jaseň (Fraxinus excelsior)

Predaj je vhodné dopredu si dohodnúť.

Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020