Stredisko genofondu drevín a obslužných činností Tatranská Lomnica

Škôlkárske stredisko nachádzajúce sa asi 7 km od Tatranskej Lomnice v smere na Tatranskú Kotlinu, v blízkosti Cesty Slobody. Pestujú sa tu sadenice pôvodných druhov drevín, ktoré sa používajú na výsadbu v tatranských lesoch. Stredisko tak plní nezastupiteľnú úlohu v oblasti záchrany genofondu pôvodných tatranských drevín.

Na predaj ponúkame sadenice na okrasné účely:

 • Obaľované sadenice
  Korene so zeminou majú v igelitovom vrecku, prípadne sú zasadené v črepníku. V ponuke sú obaľované sadenice nasledovných druhov drevín:
  • limba (Pinus cembra),
  • kosodrevina (Pinus mugo),
  • borovica (Pinus sylvestris),
  • smrek (Picea abies),
  • smrekovec (Larix decidua),
  • javor (Acer pseudoplatanus),
  • jarabina (Sorbus aucuparia),
  • brest (Ulmus glabra).
 • Voľnokorenné sadenice
  Ponúkame nasledujúce druhy:
  • limba (Pinus cembra),
  • kosodrevina (Pinus mugo),
  • borovica (Pinus sylvestris),
  • smrek (Picea abies),
  • smrekovec (Larix decidua),
  • javor (Acer pseudoplatanus),
  • jaseň (Fraxinus excelsior)

Predaj je vhodné dopredu si dohodnúť.

Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky Stredisko genofondu drevín Rakúske lúky