Táborisko pod Vysokou

Prevádzkový poriadok vysokohorského Táboriska pod Vysokou

  1. Vysokohorské táborisko slúži výlučne pre účely výkonnostného horolezectva a je k dispozícii pre organizované skupiny horolezcov.
  2. Poplatok za prenocovanie vo výške 2,50 EUR/osoba/noc je potrebné uhradiť pred príchodom v horárni Bielovodská dolina, alebo mobilom s kartou slovenských operátorov nasledovne: SMS v tvare TABORISKO na číslo 8877 (Úhrada platby do 16.00 hod. platná na prenocovanie do nasledujúceho dňa do 10.00 hod.)
  3. Po uhradení poplatku je možné prenocovanie na drevených podlahách pre stany a využitie ďalších zariadení (stoly a lavice, WC). Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia je zakázané.
  4. Po ukončení pobytu je potrebné táborisko opustiť do 12.00 hod. a odniesť všetky svoje odpadky.

Operating Rules of Táborisko pod Vysokou

  1. The alpine camp is used exclusively for performance mountaineering and is available for organized groups of mountaineers.
  2. Fee for accommodation 2,50 EUR /person/night is to be paid before arrival in the Bielovodska dolina mountain house, or mobile with card of Slovak operators as follows: SMS in the form of TABORISKO to 8877 (Payment to 16.00 h valid for the next night up to 10.00 h)
  3. After payment of fees is possible to sleep on wooden floors for tents and use other facilities (tables and benches, WC). The boarding of individual climbers outside of the accommodation facility is forbidden.
  4. After the stay, leave the camp until 12.00 h. and remove all your garbage.